สภาโหวตฉลุย 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการ ร่างกม.สมรสเท่าเทียม

สภาโหวตฉลุย 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการ ร่าง กม.สมรสเท่าเทียม ส.ส.ประชาชาติ ลุกค้านผิดหลักศาสนาอิสลาม 

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่าง พ.ร.บ.ทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับพิจารณารวมกัน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่ง นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กับคณะ เป็นผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่ง น.ส.อรรณว์ ชุมาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่ง นายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กับคณะ เป็นผู้เสนอนั้น

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้บุคคลสองคนไม่ว่าเพศใดสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ รวมถึงแก้ไขคำว่า ชาย หญิง สามี ภริยา และสามีภริยา เป็น บุคคล ผู้หมั้น ผู้รับหมั้นและคู่สมรส เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่หมั้นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศใด

สำหรับบรรยากาศในการอภิปราย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างอภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศใด มีเพียง ส.ส.พรรคประชาชาติเท่านั้นที่อภิปรายไม่เห็นด้วย

Advertisement

โดย นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ อภิปรายว่า จะลงมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ เพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ แต่ไม่สบายใจการแก้ไขเรื่องคู่ชีวิตให้เป็นเพศเดียวกันได้ เพราะในคัมภีร์อัลกุรอ่านระบุคู่สมรสต้องเป็นเพศชายและหญิงเท่านั้น ตนเห็นว่า มองเรื่องโลกเสรี แต่อย่าลืมมองเรื่องศีลธรรมด้วย

ขณะที่ นายวรวิทย์ บารู ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ อภิปรายเรียกร้องว่าตนขอให้ ส.ส.คำนึงถึงสิทธิของผู้ที่นับถือและปฏิบัติตามความเชื่อศาสนาที่รัฐธรรมนูญรับรองด้วย ไม่ใช่คำนึงถึงสิทธิทางเพศสภาพเท่านั้น หากในสภาปรากฏว่าเรามีความอิสระ เป็นไปตามลักษณะที่แสวงหา วันข้างหน้าจะหาคนที่เกิดใหม่ได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริง เพราะความพยายามของมนุษย์ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แม้จะแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องตามความคิด แต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ กรณีตัวอย่างการละเมิดทางเพศเด็กต่ำกว่า 18 ปี พบว่ามีการปล่อยปละละเลยต่อศีลธรรมในสังคม พรรคประชาชาติไม่ได้หาเสียงแต่เชื่อว่าจะถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่ที่จะกระทบวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมมุสลิม

ด้าน น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมมานนท์ ส.ส.ชลบุรี พรรคก้าวไกล ลุกอภิปรายและขอเรียกร้องให้ผู้ที่เป็นชาวมุสลิมรับหลักการของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะการแก้ไขกฎหมายนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินของคู่สมรสของคู่รักทุกเพศทุกวัยได้รับการรับรองสิทธิอย่างเสมอภาค

อย่างไรก็ตาม ภายหลังสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้น ที่ประชุมลงมติรับหลักการของร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ ด้วยคะแนน 369 เสียง ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 0 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 39 คน แปรญัตติ 15 วัน โดยใช้ร่างของ ครม.เป็นร่างหลัก

ย้อนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image