โฆษก มท. แนะคู่รักเตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนจูงมือจดทะเบียนสมรสรับวาเลนไทน์

โฆษก มท. แนะคู่รักเตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนจูงมือจดทะเบียนสมรสรับวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในเทศกาลวาเลนไทน์หรือ “14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก” ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่คู่รักจำนวนมากนิยมถือเป็นฤกษ์ดีจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรส เพื่อให้การดำเนินการสมดังเจตนาของคู่รักทุกคู่ ราบรื่นไม่มีข้อติดขัด ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อแนะนำให้คู่รักเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสถานกงกุล/สถานเอกอัครราชทูตไทย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นในทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นคนต่างชาติ ต้องมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล การต่างประเทศแล้ว มีหนังสือยินยอมให้สมรสในกรณีผู้จะจดทะเบียนเป็นผู้เยาว์ นอกจากนี้ในกรณีที่ประสงค์จะใช้นามสกุลของอีกฝ่าย ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และมีพยานบุคคลซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว 2 คน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว คู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายด้วย นั่นคือทั้งชาย และหญิงต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หากมีกรณีจำเป็นประสงค์จะสมรสโดยอายุยังไม่ถึง 17 ปี จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้สมรสแล้ว ส่วนคุณสมบัติอื่นนั้นอย่างเช่น ชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ชายและหญิงที่จะจดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาจะทําการสมรสกัน เป็นต้น เมื่อมีเอกสารครบแล้วคู่รักทุกคู่สามารถไปขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

Advertisement

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า จากสถิติที่ผ่านมาเดือน ก.พ.ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก จะเป็นเดือนที่มีคู่รักจดทะเบียนสมรสมากที่สุดของปี โดยเดือน ก.พ. ปี 2562-2566 พบสถิติการจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศ และ ณ สถานกงสุล/สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก ดังนี้ ก.พ.62 จำนวน 46,759 คู่ เฉพาะวันที่ 14 ก.พ. 19,422 คู่, ก.พ. 63 จำนวน 41,191 คู่ เฉพาะ 14 ก.พ. 18,441 คู่ ก.พ.64 จำนวน 29,150 คู่ (ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19) เฉพาะ 14 ก.พ. 2,321 คู่, ก.พ.65 จำนวน 41,447 คู่ เฉพาะ 14 ก.พ. 17,115 คู่, และ ก.พ.66 จำนวน 42,340 คู่ เฉพาะ 14 ก.พ. 18,464 คู่ ซึ่งสถิติในเดือน ก.พ.นี้ ถือว่ามีการจดทะเบียนสมรสสูงกว่าเดือนอื่นๆ ของปีที่จะมีจำนวนผู้จดทะเบียนสมรสอยู่ประมาณ 20,000-25,000 คู่

สำหรับสถิติการจดทะเบียนสมรสรายปีนั้น ระหว่างปี 2562-2566 มีดังนี้ ปี 2562 มีผู้จดทะเบียนสมรสจำนวน 328,875 คู่ ปี 2563 จำนวน 271,352 คู่ ปี 2564 จำนวน 240,979 คู่ ปี 2565 จำนวน 305,487 คู่ และ ปี 2566 จำนวน 279,748 คู่ ในขณะที่สถิติการจดทะเบียนหย่านั้นพบว่า ปี 2562 มีการจดทะเบียนหย่าจำนวน 128,514 คู่ ปี 2563 จำนวน 121,011 คู่ ปี 2564 จำนวน 110,942 คู่ ปี 2565 จำนวน 146,159 คู่ และ ปี 2566 จำนวน 147,337 คู่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image