ผลสำรวจเผยคนไทยเกือบ 1 ใน 4 ไม่ทราบจะมีเลือก สว. อีกเกือบ 70% สับสนวิธีเลือก

สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567” จำนวน 1,620 ตัวอย่าง โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการสำรวจ พบว่า คนไทยเกือบ 1 ใน 4 ยังไม่ทราบว่ากำลังจะมีการเลือก ส.ว. ชุดใหม่ เมื่อสอบถามตัวอย่างว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า กำลังจะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดใหม่เร็ว ๆ นี้” ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 76.5 ระบุว่า ทราบแล้ว ในขณะที่ผู้ตอบร้อยละ 23.5 ระบุว่ายังไม่ทราบเลย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image