สนามเลือกตั้ง นายก อบต.นนทบุรี แชมป์เก่าร่วงเพียบ ‘ผู้สมัครไร้คู่แข่ง’ ผ่านฉลุยทั้ง 6 แห่ง

อดีตนายก อบต.นนท์ สอบตก 5 แห่ง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าทั้ง 6 แห่งไม่ผ่านการเลือกตั้ง อบต.ไร้คู่แข่งผ่านฉลุยทั้ง 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จ.นนทบุรี ทั้ง 23 แห่ง

1.อบต.บางไผ่ นายวิชัย บุญเพ็ง
2.อบต.บางรักน้อย นายพงศธร ศรีเดือน
3.อบต.บางรักใหญ่ นายกิติภูมิ แสงเดือน
4.อบต.ละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
5.อบต.ลำโพ นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค
6.อบต.เกาะเกร็ด นายสมชาย ทัดชัง
7.อบต.คลองข่อย นายคำรณ บางจริง
8.อบต.คลองพระอุดม นายสนิท นวลละออ
9.อบต.ท่าอิฐ นายปรีดา เชื้อผู้ดี
10. อบต.บางตะไนย์ นายเอกศักดิ์ โตสิงห์
11.อบต.อ้อมเกร็ด นายบัญชา ภักขำ
12.อบต.บางขนุน นายชลธร รอดสน
13.อบต.บางขุนกอง นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร
14.อบต.มหาสวัสดิ์ นายประจวบ พลับใจบุญ
15.อบต.บางใหญ่ นายแสวง รอดยูร
16.อบต.บ้านใหม่ นายประทีป คำหวาน
17.อบต.ขุนศรี นายพิชิต ศรศรี
18.อบต.คลองขวาง นายสาเริง คุ้มด้วง
19.อบต.ทวีวัฒนา นายอมรเทพ โกศลเวช
20.อบต.ไทรใหญ่ นายฉลวย ขันจํานงค์
21.อบต.ราษฎร์นิยม นายกันชน ชมทะเล
22.อบต.ไทรน้อย นายประพัฒน์ ศรีชื่น
23.อบต.หนองเพรางาย นายดอกรัก ฟักสุวรรณ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า ทั้ง 6 อบต. ล้วนสอบตกหมด ประกอบด้วย อบต.บ้านใหม่ อบต.บางไผ่ อบต. บางตะไนย์ อบต.อ้อมเกร็ด อบต.บางขนุน และ อบต.มหาสวัสดิ์

อดีตนายก อบต.ที่ลงสมัครแล้วแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้สอบตก มีทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย อบต.ละหาร นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ, อบต.บางตะไนย์ นายธนิต สุขทอง, อบต.คลองขวาง นายไพฑูรย์ ยนต์อยู่, อบต.ไทรน้อย นายสมชาย ลานทอง และ อบต.หนองเพรางาย นายพิน รอดจันทร์

Advertisement

ส่วน อบต.บ้านใหม่ นายวสุ ผันเงิน อดีตนายก อบต. ซึ่งลงสมัครแต่ กกต.ไม่รับรองให้เป็นผู้สมัคร ใครกากบาทให้นายวสุ กกต.นับเป็นบัตรเสียทั้งหมด โดยนายวสุ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ส่วนผู้สมัครนายก อบต.ที่ลงสมัครเพียงคนเดียว ไม่มีคู่แข่งขันล้วนผ่านคะแนน 10% และชนะคะแนนโหวตมาได้ทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย อบต.คลองข่อย นายคำรณ บางจริง, อบต.คลองพระอุดม นายสนิท นวลละออ, อบต.ท่าอิฐ นายปรีดา เชื้อผู้ดี, อบต.บางใหญ่ นายแสวง รอดยูร, อบต.ขุนศรี นายพิชิต ศรศรี และ อบต.ไทรใหญ่ นายฉลวย ขันจํานงค์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image