อบจ.ฉะเชิงเทรา ปัดเมิน ‘ถนนชาวบ้านชำรุด’ ชี้หน้าที่ อบต.รับผิดชอบ ถามไปแล้วไม่ตอบกลับ

นายกไก่ เผยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับงานปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ตำบล แปลงยาว และตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีที่มีสื่อฯ นำเสนอข่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ชำรุดเส้นทางสายบ้านใหม่ หมู่ 6 ต.หัวสำโรง เชื่อมกับหมู่ 10 บ้านต้นตะกู ต.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือ นายกไก่ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่น และมีการระบุแผนพัฒนาฯ ของ อบจ. เมื่อปี 2565 เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของอปท.ในพื้นที่ และขณะนี้ได้มีการบรรจุเข้าแผนในปี พ.ศ 2566-2570 เรียบร้อยแล้ว

Advertisement

โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการไปยัง อบต.แปลงยาว และอบต.หัวสำโรง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยระบุว่าได้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ หมู่ 6 ต.หัวสำโรง เชื่อมกับ หมู่10 บ้านต้นตะกู ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอให้ อบต.แปลงยาว และ อบต.หัวสำโรง ตรวจสอบโครงการ การรุกล้ำแนวเขตที่ดินเอกชน อยู่ระหว่างค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของหน่วยงานอื่นหรือมีปัญหาอื่นที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และหน่วยงานของท่านยังมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการโครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

จากการทำหนังสือให้ตรวจสอบโครงการไปแล้วนั้น มีเพียง อบต. แปลงยาว ที่มีหนังสือตอบรับกลับมายัง อบจ. ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว ไม่มีปัญหาความซ้ำซ้อนหรือติดขัดของโครงการ แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว มีความยินดีให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการดังกล่าวตามแผนงานของหน่วยงานต่อไป

แต่ทางด้าน อบต.หัวสำโรง ไม่มีการตอบหนังสือกลับมาแจ้งข้อมูลการตรวจสอบโครงการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เดิมทีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งงบประมาณ ในการทำถนนเส้นนี้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2569 แต่เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงได้เร่งรัด ขยับแผนพัฒนาฯ เข้ามาอยู่ในปี พ.ศ.2566 -2570 ระยะทาง 1,500 เมตร แผนพัฒนาฯปี พ.ศ.2567 ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ 6 ล้านบาท โดยจะเข้าดำเนินการในส่วนพื้นที่ของ อบต.แปลงยาว ที่อนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น

ส่วนของอบต.หัวสำโรง ไม่มีหนังสือตอบกลับมาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าดำเนินการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเรียนชี้แจงถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image