วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

สวดมนต์เป็นยาทาปฏิบัติธรรมเป็นยากิน

สวดมนต์เป็นยาทาปฏิบัติธรรมเป็นยากิน มนุษย์เกิดมาจากครรภ์มารดาเป็นทารก ยังมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องดั่งผ้าขาว ครั้นเจริญเติบโตเข้าสู่วัยก่อนเรียนอยู่ใน...

‘ชีวิตจริง’ หลังเกษียณ 7 วัน

ชีวิตหลังเกษียณของผู้รับราชการในห้วงเวลา 7 วันแรก เป็นอย่างไร ผู้เขียนอยากฝากคติธรรม พึงทราบเป็นวิทยาทานทั้งในทางบวกและทางลบพึงปรับตัวตามที่เคยเป็น...
9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง

9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง

9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง การปลูกบ้าน การเข้าอยู่อาศัย การดูฤกษ์ยามนาที ทิศทาง แม้กระทั่งการจัดวางของต่างๆ รวมถึงการปลูกต้นไม้ ซึ่งนอกจากการหวังผล การ...

40 มารยาทในสังคม

“หลวงพ่อจรัญ” แห่งวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ให้ข้อคิดกับลูกศิษย์เสมอว่า “คนโกรธ คือ คนโง่ คนโมโห คือ คนบ้า” ยิ่งในยุคโควิด-19 ภาวะเครียด ภาวะก...

มหาวิกฤตโควิด-19 กับการเมือง

10กันยายน 2564 ที่รัฐสภา โดยสมาชิกรัฐสภามีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 472 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง โดยเฉ...

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

คนเราที่เกิดมาในโลกนี้จากท้องแม่ ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิง จากวัยเด็กสู่วัยรุ่น จะได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา-มารดา ต่อมาก็จะเป็น “ครู” เป็นพ่อแม่ลำดับสอง...

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก

การศึกษาว่าด้วย “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ไม่ว่าจะเป็นสายทางโลกหรือสายทางธรรมไม่ได้แตกต่างกันเท่าใด หากวิเคราะห์ดูแล้ววงจรชีวิตของคน หรือที่ว่าด้วย “ชีวิต” ...
‘รักให้เป็น รักให้ถูก’

‘รักให้เป็น รักให้ถูก’

‘รักให้เป็น รักให้ถูก’ คนเราทุกคนที่เกิดมาจากท้องแม่มีความสมบูรณ์ทางกาย ครบ 32 เท่ากัน เว้นแต่จิตใจ อุปนิสัยด้วยทางพันธุกรรมและการอบรมกล่อมเกลาตั้ง...
ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร

ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร

ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะมั่นคงดำรงต่อไปได้ หรือจะเสื่อมไม่ใช่ใครที่ไหน แต่อยู่ที่พุทธบริษัทสี่ คือ “ภิกษุ ...
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นศิษย์พระกรรมฐาน ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ คือ ท่านอาจารย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน