วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกที่สถาบันเป็นน...

อนาคตสดใส เพราะ ‘ปัจจุบัน’ ดี

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2519 ความว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดท...
คนที่โชคดีที่สุดคือใคร?

คนที่โชคดีที่สุดคือใคร?

คนที่โชคดีที่สุดคือใคร? โลกนี้ คือ ละคร เพลงไทยสากลที่ขับร้อง โดย สุเทพ วงศ์กำแหง โดยมีคุณไพบูลย์ บุตรขัน เจ้าของผลงานอมตะมากมายเป็นผู้ประพันธ์เนื้...

‘สรรพสิ่งล้วนอนิจจัง’

“ชีวิตของมนุษย์” ที่อยู่ได้ด้วยความเชื่อ ความหวัง ความศรัทธา ความรัก ความฝัน ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเชื่อในตัว ขึ้นอยู่กับว่าเชื่อมาก เชื่อน้อยแค่ไห...
‘วันครอบครัว’ สัญลักษณ์ความรัก ความกตัญญู

‘วันครอบครัว’ สัญลักษณ์ความรัก ความกตัญญู

‘วันครอบครัว’ สัญลักษณ์ความรัก ความกตัญญู “ครอบครัว” เป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็น “สถาบันแรก” ของทุกคนที่มีบทบาทในการอบรม...

เที่ยวไทยให้ถึงธรรม @ นครปฐม

ฉบับนี้พักเรื่องหนักๆ พาผู้อ่านไปท่องเที่ยวสัมผัสเมืองไทยแบบใกล้ๆ กรุงเทพฯ ในยามหน้าร้อนแบบนี้ “จังหวัดนครปฐม” เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย อยู...

ผลของการสวดมนต์

อัน “คนเรา” เกิดมาเหมือนกับสัตว์ พืช คือสิ่งที่มีชีวิต แต่ปัจจัย 4 อันได้แก่ “ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค” เป็นสิ่งที่มนุษย์ หรือคนต้...

ยกระดับ อสม. 3,000 คน เรียน‘ผู้ช่วยพยาบาล’ฟรี 1 ปี

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวิทยาลัยในสังกัดรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 30 แห่ง ว...

พุทธคุณแห่งบทสวด ‘พาหุงมหากา’

ประมาณ 10 กว่าปีเศษที่ผ่านมา ครั้งหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้เคยเล่าถึงนิมิตของหลวงพ่อที่ได้...

สวด‘อิติปิโส’ช่วยลูก

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม” ท่านเล่าไว้ในหนังสือ “กฎแห่งกรรม” วิปัสสนาสัญญาณ ท่านเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ.2518 ตรงกับวันที่ 3 มกร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน