เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (291) 成语故事 (二九一)

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (291) 成语故事 (二九一)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 无中生有/無中生有 wú zhōnɡ shēnɡ yǒu (อู๋ จง เฌิง โหย่ว) โดย คำว่า 无/無  wú (อู๋) แปลว่า ไม่ ไม่มี ว่างเปล่า 中 zhōnɡ (จง) แปลว่า กลาง ท่ามกลาง 生 shēnɡ (เฌิง) แปลว่า เกิด ก่อเกิด 有 yǒu (โหย่ว) แปลว่า มี เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้มีขึ้นมาจากความว่างเปล่า ปัจจุบันมักจะหมายถึง การสร้างสถานการณ์ขึ้นมา การปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นมา การสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง มาดูตัวอย่างจากนิทานสุภาษิตจีนนี้กัน

การศึกในสมัยโบราณนั้น นอกจากกำลังพลที่เข้มแข็งแล้ว สิ่งที่ขาดเสียมิได้เลย นั่นคือ จวินซือ 军事/軍事 jūnshì (กุนซือ) หรือที่ปรึกษากองทัพผู้คอยให้คำปรึกษา ให้คำชี้แนะเพื่อให้การศึกนั้นชนะได้ดังที่เจ้านายต้องการ ดังนั้น ที่ปรึกษาในกองทัพ หรือในวัง ที่เก่งกาจ จึงมักเป็นที่ชื่นชอบ และได้รับเกียรติยิ่งจากผู้ปกครอง

ประเทศจีนในช่วงยุครัฐศึกที่ประเทศจีนแบ่งแผ่นดินออกเป็นเจ็ดรัฐ จึงมักยกกองทัพเข้าห้ำหั่นกันเสมอ แม้นว่าจะมีแผ่นดินถึงเจ็ดรัฐ แต่ในความเป็นจริง มีเพียงสามรัฐเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นใหญ่ และมีอิทธิพลมาก ก็คือรัฐฉิน ที่มีกองทัพเข้มแข็งที่สุด รัฐฉีเป็นรัฐที่มีตำแหน่งชัยภูมิเป็นเลิศ และมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด และรัฐฉู่เป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด โดยรัฐฉินนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะผนวกรวมทุกรัฐเข้าด้วยกัน ส่วนรัฐฉีกับรัฐฉู่นั้น เป็นพันธมิตรกัน ร่วมมือช่วยกันต่อต้านรัฐฉินมาตลอด จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่รัฐฉินจะบรรลุความต้องการได้

Advertisement

จึงมีสุดยอดนักคิดนักยุทธศาสตร์คนหนึ่งนามว่า จางอี๋ 张仪/張儀 Zhānɡ Yí เขาเสนอแผนแบ่งแยกแล้วโจมตีกัน ซึ่งก็คือสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐฉีกับรัฐฉู่ จากนั้นจึงค่อยโจมตีเอาทีละรัฐ เมื่อแผนการนี้ได้รับความเห็นชอบ จางอี๋ จึงนำของกำนัลมากมายเดินทางไปยังรัฐฉู่ เมื่อได้พบเจ้าผู้ครองรัฐฉู่แล้ว ก็มอบของเหล่านั้นให้ พร้อมแจ้งความประสงค์ว่า รัฐฉินยินดีที่จะผูกมิตรกับรัฐฉู่ จึงได้ส่งของกำนัลอันมีค่าเหล่านี้มาให้ รัฐฉินยังยินดีที่จะมอบดินแดนกว่าหกร้อยลี้เป็นการตอบแทน หากรัฐฉู่ยินดีเป็นมิตรกับรัฐฉิน เจ้าผู้ครองรัฐฉู่ตาลุกเป็นมันวาวทันที บวกลบคูณหารในใจแล้ว เห็นว่าคุ้มค่ายิ่งที่จะได้คบกับรัฐฉิน จึงตอบตกลง พร้อมส่งทูตเดินทางไปยังรัฐฉินเพื่อทำข้อตกลงกัน

(ที่มาภาพ: https://image.baidu.com/search/index?tn)

Advertisement

เมื่อทูตทั้งสองรัฐเดินทางมาถึงชานเมืองหลวง จางอี๋ก็ทำทีเป็นตกจากรถม้าได้รับบาดเจ็บ ต้องพักรักษาตัว ทูตรัฐฉู่เห็นเช่นนั้นจึงเดินทางเข้าเมืองหลวงต่อไป จนได้เข้าพบเจ้านครรัฐฉิน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ที่มาพบในครั้งนี้ เจ้าแห่งฉินก็ตอบว่า ในเมื่อทูตฝ่ายตนพูดไว้เช่นนั้น รัฐฉินก็ต้องทำตามเป็นแน่แท้ แต่รัฐฉู่ยังไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับรัฐฉีอย่างเป็นทางการ เช่นนี้แล้ว รัฐฉินไหนเลยจะกล้าลงนามในข้อตกลงผูกมิตร และมอบดินแดนให้ได้ ทูตฉู่จึงรีบส่งคนไปรายงานเจ้าเมืองฉู่ แต่ระหว่างนี้เอง รัฐฉินก็ส่งคนไปปล่อยข่าวที่รัฐฉี กระพือข่าวจนใหญ่โต สุดท้ายรัฐฉีโกรธรัฐฉู่ยิ่ง จึงประกาศสะบั้นความสัมพันธ์ของรัฐทั้งสอง แล้วแอบมาเชื่อมสัมพันธ์กับรัฐฉิน เป็นอันว่ารัฐฉี และรัฐฉู่เปลี่ยนจากมิตรกลายมาเป็นศัตรูในทันที

ครานี้ทูตของรัฐฉู่ก็พบกับจางอี๋ พร้อมทวงถามว่าเมืองที่ว่าจะมอบให้นั้น เมื่อไหร่เจ้าเมืองฉีจะทำพิธีส่งมอบให้เสียที จางอี๋ทำเป็นงุนงงสงสัยว่าตนไม่เคยพูดว่าจะเอาที่ดินของรัฐฉีส่งมอบให้รัฐฉู่ แต่ตนพูดว่าจะส่งมอบที่ดินของตนในรัฐฉินให้กับรัฐฉู่ ดังนั้น งานง่ายๆ แค่นี้ไม่จำเป็นต้องให้เจ้านายมาให้วุ่นวายเลย เขาคนเดียวก็ดำเนินการได้เลย ทูตฉู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่าโดนต้มเสียแล้ว จึงเดินทางไปรายงานให้เจ้านายตัวเองฟังด้วยความโกรธเกรี้ยว เจ้าเมืองฉู่เมื่อรู้ว่าโดนหลอกก็โกรธแค้น จึงระดมพลยกไปโจมตีรัฐฉิน แต่ผลคือรัฐฉู่กลับโดนกองทัพของรัฐฉิน และรัฐฉี ร่วมมือกันตีกระนาบจนพ่ายแพ้ เพื่อยอมสงบศึก รัฐฉู่ต้องยอมเฉือนดินแดนไปให้รัฐฉิน และรัฐฉีมากมาย เป็นอันว่ารัฐฉู่ไม่ได้อะไรไม่ว่า กลับเสียเพื่อน และเสียดินแดนไปในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้

成语比喻:把没有的东西说成有。

成語比喻:把沒有的東西說成有。

Chénɡyǔ bǐyù: Bǎ méiyǒu de dōnɡxi shuō chénɡ yǒu.

เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่:  ป่า เหมยโหย่ว เตอะ ตงสิ ฉัว เฉิง โหย่ว

สุภาษิตเปรียบว่า: พูดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงให้กลายเป็นว่ามีจริง

ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น

两党为了争夺权力的消息闹得全国紧张,都是新闻无理取闹,无中生有,其实他们还很团结着呢。

兩黨為了爭奪權力的消息鬧得全國緊張,都是新聞無理取鬧,無中生有,其實他們還很團結著呢。

Liǎnɡ dǎnɡ wèile zhēnɡduó quánlìde xiāoxi nào dé quánɡuó jǐnzhānɡ,dōu shì xīnwén wúlǐqǔnào, wúzhōnɡshēnɡyǒu,qíshí tāmen hái hěn tuánjié zhe ne.

เหลียง ตั่ง เว่ยเลอะ เจิงตั๋ว เฉวียนลี่ เตอะ เซียวสี่ น่าว เต๋อ เฉวียนกั๋ว จิ่นจาง, โตว ฉื้อ ซินเหวิน อู๋หลี่ฉวี่น่าว, อู๋จงเฌิงโหย่ว, ฉีฉือ ทาเมิน ไห ถวนเจี๋ย เจอะ เนอ.

ข่าวทั้งสองพรรคกำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกัน สร้างความตึงเครียดขึ้นทั้งประเทศ ล้วนเพราะข่าวปั่นกระแสขึ้นมาเอง ซึ่งจริง ๆ แล้วพวกเขาเป็นปึกแผ่นกันมาก

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image