ว.นานาชาติ มธบ.ผนึกมหา’ลัยเมืองซานตง จัดงานนิทรรศการอุดมศึกษา หนุนคนไทยศึกษาต่อแดนมังกร

ว.นานาชาติ มธบ.ผนึกมหา’ลัยเมืองซานตง จัดงานนิทรรศการอุดมศึกษา หนุนคนไทยศึกษาต่อแดนมังกร

น.ส.จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า ศูนย์วัดระดับภาษาจีนนานาชาติ มธบ.ร่วมกับกรมการศึกษามณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรม “China Education Expo” หรืองานนิทรรศการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของซานตง มี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มธบ.เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “จีนมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร (How did China get to this day)” โดยนายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน พร้อมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซานตงเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง และมีนักเรียนจากโรงเรียนของไทยเข้าร่วมงานกว่า 50 โรงเรียน ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างมณฑลซานตง และไทย โดยเป็นช่องทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้รับความรู้ และข้อมูลสำหรับการวางแผนศึกษาต่อ และการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนกลาง หรือ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) รวมถึง วิธีการขอทุนการศึกษาต่อในจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และการศึกษาในปัจจุบัน

“นอกจากนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อผลิตบุคลากรร่วมกัน รองรับตลาดแรงงานใน One Belt One Road (เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน) ภายในงานมีการจัดบูธ นิทรรศการจากสถาบันการศึกษากว่า 30 แห่งจากมณฑลซานตง เพื่อค้นหานักศึกษาที่สนใจเรียนต่อที่จีน หากมีคุณสมบัติ สามารถสอบ HSK ได้ระดับ 4-5 จะได้รับทุนการศึกษา 100% และไปศึกษาต่อทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยได้ทันที” น.ส.จุฑามาศ กล่าว

Advertisement
น.ส.จุฑามาศ ลิมศุภนาค

น.ส.จุฑามาศกล่าวอีกว่า จากการรับนักศึกษาในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในหลักสูตรสายภาษาเพิ่มขึ้น เพราะต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาเพื่อสร้างมูลค่า และโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับตนเอง ซึ่ง DPU นอกจากพัฒนาทักษะด้านภาษาทั่วไปแล้ว ยังเน้นการพัฒนาทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก อาทิ ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness รวมถึง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนชาวจีนมีแนวโน้มลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสายภาษาจีนธุรกิจ จะช่วยเจาะลึกองค์ความรู้ด้านภาษา รวมถึง ศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง และเปิดโอกาสในการได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น

“วิทยาลัยนานาชาติ DPU ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาต่อที่จีน โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นเจ้าของภาษาจีนโดยตรง รวมถึง ฝึกฝนทักษะเพื่อสอบผ่าน HSK ในระดับ 5 ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีน นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยยังมี Ecosystem หรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษา มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,000 คน และมีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนถึง 1 ใน 4 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้สื่อสารแ ละฝึกภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ด้วยความพร้อมดังกล่าว ทำให้สถาบันการศึกษาจากเมืองซานตง สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยนักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในจีนสูงกว่าปกติ” น.ส.จุฑามาศ กล่าว

Advertisement
นายนภดล เคนประทุม

นายนภดล เคนประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ DPU กล่าวภายหลังเข้าร่วมงาน “China Education Expo” ว่า จากการร่วมชมนิทรรศการกว่า 30 บูธ ได้รับความรู้ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาต่อในจีน ทั้งการวางแผนการเดินทาง การเตรียมตัว และการใช้ชีวิตอยู่ในจีน นอกจากนี้ มีบูธที่แนะนำการสอบ HSK ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน ทำให้รู้ว่าควรเลือกสอบ HSK ระดับใด และมีวิธีการขอรับทุนการศึกษาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ยิ่งไปกว่านั้น ตนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบูธของมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตสายอาชีพครูสอนภาษาจีนโดยเฉพาะ หากมีโอกาสก็พร้อมที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้น เพื่อตอบโจทย์ความฝันในการเป็นครูสอนภาษาจีนมืออาชีพในอนาคต

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image