‘เฮียล้าน’ ขำ งบสุนัขยังเยอะกว่า ป่าวประกาศให้โลกรู้ ‘ศูนย์บำบัดผู้ติดยา’ มีที่เดียวใน กทม.

‘เฮียล้าน’ ป่าวประกาศให้โลกรู้ ‘ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด’ กทม. มีเพียงศูนย์เดียว รองรับ 60 คน เทียบ ‘งบสุนัข’ เยอะกว่างบ ปชช. ซะอีก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ส.ก.ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2567

ในตอนหนึ่ง ของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ เฮียล้าน ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพิ่ม

นายสุทธิชัยกล่าวว่า เหตุผลที่ผลเลือกหัวข้อนี้ ก็เพราะว่า สถานบำบัดยาเสพติดเรามีที่เดียวในกรุงเทพมหานคร คือ ‘บ้านพิชิตใจ’ แต่เมื่อคนจะไปบำบัดสถานที่ก็เต็ม อาคารเก่า ไม่มีการพัฒนา งบประมาณที่ขอน้อยมาก ทำไมบริการของประชาชนถึงไม่ได้มีการพัฒนาเลย บุคคลที่ติดยาเสพติดเขามีความทุกข์

Advertisement

“ถ้าบ้านเมืองเราปล่อยให้ไม่มีที่บำบัดยาเสพติด กรุงเทพมหานครจะทำอย่างไร เราดูแลความรับผิดชอบ 1,500 ตารางกิโลเมตร ประชาชนตามทะเบียนราษฎร 6 ล้านคน และประชากรแฝงอีกจำนวนมาก ทำไมงบประมาณดูแลสุนัขถึงมีมากกว่างบฯ ดูแลประชาชน” นายสุทธิชัยกล่าว

จากนั้น นายสุทธิชัย อ่านแผนงานยาเสพติดและสารเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดทุพพลภาพจากการใช้ยาและสารเสพติด และเพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด การบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด

นายสุทธิชัยกล่าว“งบประมาณคนน้อยกว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงอีก ในปี 2567 งบประมาณ 2,100,400 บาท เชื่อว่าหน่วยงานพยายามจะทำ แต่งบประมาณอันน้อยนิดจะทำอะไรได้ สำนักอนามัย บางงบฯ ควรจะเยอะแต่ไม่ขอ บางงบฯ ไม่จำเป็นต้องขอเยอะ ดันขอเยอะเป็นเรื่องตลกจริงๆ”

 

นายสุทธิชัย กล่าวถึงกิจกรรมหลักของ ศูนย์บำบัด คือบริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model, บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และบริการบำบัดรักษาด้วยเมทาโดน, บริการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่, บริการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์, การติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด, บริการจิตสังคมบำบัต/บำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (สำหรับศูนย์ที่ไม่มีคลินิกยาเสพติด), ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนต้านการบำบัดการติตยาเสพติด, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานบริการบำบัดยาเสพติด ในปี 2567 เงินงบประมาณทั้งสิ้น 953,200 บาท ส่วนในกิจกรรมหลัก บริการสถานฟื้นฟู/ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,854,900 บาท

“แต่ศูนย์ควบคุมสุนัข กลับใช้งบประมาณกว่า 18,979,400 บาท ผมมองว่าให้ความสำคัญกับสุนัขมากกว่าคนหรือไม่” นายสุทธิชัยชี้

นายสุทธิชัยกล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเราไม่มีศูนย์บำบัดยาเสพติด ไม่มีที่บำบัด เคยประสานไป ประชาชนบอกว่า กทม.มีศูนย์บำบัดยาเสพติด ทำไมขอเข้าไปค่อนข้างยาก ทำอย่างไร ประสานได้ไหม ได้คำตอบว่าที่เต็ม ตำรวจจับแล้วไม่รู้เอาผู้ติดยาเสพติดไว้ที่ไหน ปล่อยออกมาอีกก็เกิดเหตุการณ์วนไปวนมา เพราะเราไม่มีสถานบำบัดที่เพิ่มขึ้น ให้รองรับคนที่ติดยาเสพติด ให้หาย เพื่อเป็นคนดีในสังคมได้

“ผมเป็นคนรักสุนัขเช่นกัน แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนของงบประมาณ ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับประชาชน มันตลกครับท่านประธาน ผมเป็นประธานพิจารณางบประมาณ แต่ว่าเรามีศูนย์ที่ดูแลสุนัข ‘ทัพทัน’ ที่จังหวัดอุทัยธานี สร้างอย่างกับวังเลย แต่กลับมาดูศูนย์บำบัดยาเสพติด มีอยู่แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ‘บ้านพิชิตใจ’ ผมขอประกาศให้โลกรู้” นายสุทธิชัยกล่าว

นายสุทธิชัยกล่าวต่ออีกว่า ‘บ้านพิชิตใจ’ คือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีสภาพที่เก่ามาก ตนไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มีความคิดที่จะขยายพื้นที่เหล่านี้ให้มากขึ้น

“พ่อ-แม่ผู้ปกครองเครียดมาก ถ้าลูกใครติดยาไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหน สังคมก็ไม่ยอมรับ นี่คือสังคมปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผู้ติดยาเสพมากขึ้น แต่ศูนย์บำบัดยาเสพติดมีเพียงแห่งเดียวที่เป็นศูนย์ใหญ่ เราจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ ถ้ามีการยอมรับพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเขาก็จะส่งมา เมื่อหายก็ส่งกลับไปเพื่อสร้างอาชีพ นี่คือสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหนาครต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้” นายสุทธิชัยกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอยอมรับว่าศูนย์ฟื้นฟูบำบัดยาเสพติด ‘บ้านพิชิตใจ’ มีความเก่าจริง เก่าอย่างมากด้วย ซึ่งได้มีการบำรุงสถานฟื้นฟูในปี 2563 ก็มีความเสื่อมโทรมอยู่บ้างในปัจจุบัน ในส่วนของลานออกกำลังกาย แต่ในอาคารอำนวยการยังไม่ได้รับการปรับปรุง ดังนั้นงบประมาณ 2567 จำนวน 18 ล้านบาท จึงส่งไปใช้ในการปรับปรุงอาคารฝั่งอำนวยการ ผู้ดูแล และตรวจสภาพร่างกาย ส่วนที่เป็นบ้านพัก ได้สั่งให้สำนักอนามัยได้เงินในการปรับภูมิทัศน์ และสั่งให้สำนักระบายน้ำ เข้าไปดูแลระบบน้ำ คูคลอง และสำนักการโยธา ดูแลเรื่องโครงสร้างและดิน ทั้งนี้ ในปี 2567 จะได้รับการทำนุบำรุงที่ดีขึ้น

“ความจุของบ้าน ศักยภาพในการรับผู้ป่วยอยู่ที่ 60 รายต่อ 2 เดือน ระยะบำบัดที่สั้นที่สุดอยู่ที่ 2 เดือน และระยะบำบัดที่ยาวที่สุดอยู่ที่ 4 เดือน ดังนั้น ถ้าเราคิดที่ระยะสั้นที่สุด เราจะรับผู้บำบัดยาเสพติดได้ 6 รุ่นต่อปี หรือ 360 คนต่อปี สิ่งนี้เป็นเพียงคำอธิบายเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะมีผู้มาพักอาศัยเพียง 60 คนเท่านั่นในแต่ละรอบ ซึ่งพูดแบบนี้ไม่ได้ แม้ว่าจำนวนรวมตลอดปีคือ 360 คน จะเท่ากับ 5% ของผู้รับการบำบัด ปัจจจุบัน 2556 เจตนาผู้เข้าบำบัด อยู่ที่ 7,000 คนโดยประมาณ ซึ่งในนี้สถิติยอด 5 % เป็นผู้พักค้าง เรากำลังพูดถึงคนประมาณ 300-400 คนที่ต้องออกจากชุมชนมาพักค้างในบ้านพิชิตใจ ดังนั้นปริมาณที่รับได้ 360 คน ‘ไม่ได้ตอบโจทย์’ ” ผศ.ดร.ทวิดากล่าว

ผศ.ดร.ทวิดา กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นจึงมีการพัฒนาให้ได้มีการสั่งการให้ทำอาคารเพิ่มเติม ในปี 2569 เพื่อเพิ่มทำให้รองรับผู้ป่วยยาเสพติดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีสถานที่รับ นอกจากบ้านพิชิตใจยังมีสถานที่รับของ ‘สีกัน’ อยู่อีกประมาณ 100 ที่ ซึ่งไม่ได้เป็นการปัดความรับผิดชอบ แต่ผู้ป่วยเคสสีแดงจะถูกส่งไปที่นี่

“ในกระบวนการส่งต่อต่างๆ จะขอรับแนวทางและสั่งการ เพิ่มพื้นที่ในบริเวณคู่กับที่บ้านพิชิตใจ และจะจัดทำในแนวทางการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไป” ผศ.ดร.ทวิดากล่าว

ด้าน นายสุทธิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า หลักเกณฑ์ที่รับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 18 ปี ตรงนี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่ ต้องยอมรับว่า ผู้ติดยาเสพติดตอนนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆ ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่รับก็จะเกิดปัญหาขึ้น และไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดี

“ถ้าไม่รับแล้วจะเป็นอย่างไร ผมมองว่าควรที่จะรับ เขาต้องการเป็นคนดี เราต้องรับเขา เมื่อเงื่อนไขไม่หนักหนาก็ควรที่จะต้องรับ ขอขอบคุณรองผู้ว้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้ตั้งใจว่าจะมีการพัฒนา สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องไม่พึ่งหน่วยงานอื่น เราต้องพึ่งหน่วยงานเราเอง อยากเพิ่มขีดความสามารถให้การรับผู้ป่วยยาเสพติด เราจะได้ช่วยผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้มากที่สุด” นายสุทธิชัยกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image