68 ปีโยนบก ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ สภานิสิตจุฬาฯแถลงขอโทษ ตั้ง 28 ต.ค.ทุกปี วันจิต(ร)เสรี

68 ปีโยนบก ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ สภานิสิตจุฬาฯแถลงขอโทษ ตั้ง 28 ต.ค.ทุกปี วันจิต(ร)เสรี เรียกร้องมหาวิทยาลัยคืนความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี เหตุการณ์โยนบก “จิตร ภูมิศักดิ์” นักประวัติศาสตร์ นักคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังของไทย และเป็นศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ และการตั้งวันที่ 28 ตุลาคม เป็นวันจิต(ร)เสรี พร้อมเป็นตัวแทนจุฬาฯกล่าวขอโทษจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้รับความอยุติธรรมต่างๆ จากจุฬาฯกว่า 6 ทศวรรษ

แถลงการณ์ระบุว่า เนื่องในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 68 ปีของเหตุการณ์การโยนบกคุณจิตร ภูมิศักดิ์ แม้วันเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 6 ทศวรรษ แต่คุณจิตร ภูมิศักดิ์ กลับไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากหน้าประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลย

คุณจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแรงกล้า และเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านวิชาการให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศไทยนานัปการ จากการเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านอักษรศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทย นำมาซึ่งตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ อาทิ “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม”

การแสดงความคิดเห็นของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ผ่านการทำหน้าที่สาราณียกรของสโมสรนิสิตฯ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต อย่างไรก็ดี คุณจิตร ภูมิศักดิ์ กลับต้องเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการถูก “โยนบก” และการถูกสั่งพักการศึกษาจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรม

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเป็นตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวขอโทษคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้รับความอยุติธรรมต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา

จึงขอดำเนินการจัดตั้ง วันที่ 28 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันจิต(ร)เสรี” เพื่อย้ำเตือนถึงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง และเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเป็นธรรมแก่คุณ จิตร ภูมิศักดิ์ ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

จิต(ร)เสรี นั้นมีความหมายสื่อถึง 2 นัยยะ

นัยยะแรก หมายถึง “จิตร ภูมิศักดิ์” นักวิชาการผู้มีความคิดเสรี กล้าที่จะคิดต่างและแหวกขนบทางความคิดของสังคมไทย

และ นัยยะที่สอง หมายถึง “จิต” ของประชาชนอย่างพวกเราที่สามารถคิดได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องกลัวจะถูกลงโทษเพียงเพราะเห็นต่างกับคนอื่น

เพื่อรำลึกถึงคุณจิตร ภูมิศักดิ์ และเป็นอนุสรณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังยืนหยัดต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ต่อไป

“คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้า มืดดับเดือนลับมลาย
ดาวยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน”

สภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ตุลาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon