หน้าแรก แท็ก เบียร์

แท็ก: เบียร์

เบียร์ในอุษาคเนย์ (3) : เบียร์ในแดนตากาล็อก

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการบริโภคปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียน (1) เป็นรองแต่ประเทศอินโดนีเซีย (2) และเป็นอัน...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (2)

เบียร์เป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าธรรมดา กล่าวคือ เป็นสินค้าที่มีต้นทุนทางสังคมที่สูงมาก กระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับการแสวงหารายได้ของ...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (1)

คำนำ ในปัจจุบันนี้ การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศในโลก หลายๆ ประเทศเลือกจับคู่กลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน