วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
หน้าแรก สมหมาย ปาริจฉัตต์

สมหมาย ปาริจฉัตต์

การเมืองจ๋า กม.เป็นหมัน

วาระรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรจะครบ 4 ปีวันที่ 24 มีนาคม 2566 นับแต่เลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 บรรยากาศการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายเลยคึกคัก เข้มข้น...

จริยธรรมบุคคลสาธารณะ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายสุนทร วิลาวั...

ครบเทอม แน่หรือ

ครบเทอม แน่หรือ ผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2566 ของสภาผู้แทนราษฎร จาก ส.ส. 474 คน รัฐบาลได้ 269 คะแนน ฝ่ายค้าน 208 คะแนน เป็นอันว่ารัฐบาล พ...

เลือกตั้งผู้ว่าฯ… สองมาตรฐานรัฐไทย

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถูกตีความว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายค้านต่อรัฐบาล และฝ่ายประชาธิปไตยต่อฝ่ายอนุรักษนิยม ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อกา...

ครูเก่าเล่าตำนาน ศึกษาธิการจังหวัด

มติคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ของรัฐสภา เสนอยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การขับเค...
การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา

การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา

การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา พฤหัสฯที่แล้วผมทิ้งประเด็นมรสุม 2 ลูก ที่คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำลังเผชิญควบคู่ไปกับการกอบ...

การเมืองสั้น การศึกษายาว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิม พ...
ครูไม่พร้อม?

ครูไม่พร้อม?

ครูไม่พร้อม? อีกสัปดาห์เดียวโรงเรียนทั่วประเทศเปิดเทอมแล้ว แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ความกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ค่อยมั่นใจ ไม่เฉพา...

ข่าวดราม่า – สภาวิชาชีพสื่อฯ (จบ)

ซีรีส์ว่าด้วยบทบาทสภาวิชาชีพสื่อมวลชนตามร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ พ.ศ. ... กับการนำเสนอข่าวเข้าลักษณะดราม่า เดินทางมาถึงตอนจบ ...
ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4)

ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4)

ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4) เพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความว่าด้วยร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน... กับบทบาทของสื่อในการเสนอข่า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน