คอลัมนิสต์

จะขุดคลองไทยหรือไม่ เป็นเรื่องอนาคต แต่คสช.ไม่ควร…

"ประเทศของเรานับวันจะยุ่งยากยิ่งขึ้น ขาดเงินทุนในการพัฒนาประเทศ การเกิดวิกฤตอาหรับสปริง ยิ่งทำให้ประเทศเกิดวิกฤตเกือบทุกด้าน เราจำเป็นที่ต้องหาช่องทาง...

ถึงเวลา หมัดเหล็ก ช่วงกระชับอำนาจ ช่วงหัวเลี้ยว คสช.

ในด้านหนึ่ง ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. จะลดความเกรี้ยวกราดและการแสดงออกถึงอารมณ์ขุ่นมัวลงไป ทำให้บรรยากาศทั้งที่ท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขนส่งมวลชน ต้องอยู่กลางกรุงเทพฯ

สังคมไทย 50 ปีที่ผ่านมา ได้คนชั้นนำผู้มีอำนาจนิยมยกย่องให้อภิสิทธิ์ผู้มีทรัพย์ แล้วมองข้ามสามัญชนคนรายได้น้อย เห็นได้จากกิจการขนส่งมวลชนไม่พัฒนา เพ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไม่มีขอมแปรพักตร์ เมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างอยุธยา

“ขอมแปรพักตร์” ข้อความนี้เพิ่งมีตอนปลายๆ ยุคอยุธยา หมายถึงเขมรไม่จงรักภักดีต่ออยุธยา ซึ่งเป็นการเมืองสมัยหลังๆ เมื่อกัมพูชาอ่อนแอมากแล้ว ไม่ได้หมายถึ...

ฟ้าและดวงดาว โดย ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์

ผ่านพ้นปรากฏการณ์ดาวมฤตยูย้ายราศีจากมีนสู่เมษมาได้ไม่นาน วันที่ 9 มีนาคมนี้ มีปรากฏการณ์สุริยุปราคาตามมาติดๆ อารมณ์ของผู้คนที่หวั่นไหวกับท้องฟ้าและ...

กว่าจะถึงวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

  ตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคือตำแหน่งผู้นำของประเทศอภิมหาอำนาจประเทศเดียวในโลกจึงเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ทำให้มีผู้คนที...

“กิเลส” เริ่มต้นเมื่อไหร่ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"ปัญหา" ของสังคม ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม แผ่ซ่านลุกลามกันไปอย่างทั่วถึงด้วยอันเนื่องมาจากการพัฒนาของประเทศชาติตามยุคกระแสโลก จากปัญหาในยุคดั้งเ...

เล็กดี รสโต พะจุณณ์ ตามประทีป ขึ้นกับ ตำรวจ

ความจริง กรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่ง "หมายเรียก" ไปยัง พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ก็เป็นเรื่องซึ่งอาจเรียกได้ว่า "ไม่ธรรมดา" อยู่แล้ว เพราะควา...

บรรยากาศมาร โดย นฤตย์ เสกธีระ

  หาก "เทพ" คือความเมตตา เกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ และ "มาร" คือความอาฆาตมาดร้าย เข่นฆ่าสังหาร ฯลฯ วันนี้จะพบว่า หลายคนที่เราเคยมองว่...

คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

การกรอกข้อมูลใน มคอ 3 (งานกระดาษตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา) ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง จะมีอยู่ข้อหนึ่งในเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องคุณธรรม จริ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน