วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
หน้าแรก แท็ก จิตวิวัฒน์

แท็ก: จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : ชีวิตคือพิธีกรรม : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

เราหลายคนคงเคยสงสัยว่าจักรวาลหรือพระเจ้ามีประสงค์จะให้เราเกิดมาเพื่ออะไร ทำภารกิจอะไร หรือทำไมต้องพบกับอุปสรรคหรือวิกฤตบางอย่างของชีวิต ต้องเจอทุกข์ อ...

จิตวิวัฒน์ : เพราะสุดโต่งตายตัวจึงตีบตันและแตกแยก เพราะแตกต่างและหลากหลายจึงคลายตัวและงดงาม : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

เพราะสุดโต่งตายตัวจึงตีบตันและแตกแยก เพราะแตกต่างและหลากหลายจึงคลายตัวและงดงาม สังคมปัจจุบันมีแนวโน้มจะคิดและทำกันในลักษณะสุดโต่ง สุดขั้ว หรือสุด...

จิตวิวัฒน์ : คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม หรือศักยภาพด้านในของมนุษย์มาบ้าง จะเข้าใจได้ว่าจุดร่วมของกระบวนการในลักษณะนี้ คือ นำพาแต่ละคนเข...

สังคมภิวัตน์ : โดย ชลนภา อนุกูล

เกือบสามสิบปีที่แล้ว ธนาคารโลกให้ทุนแก่การเคหะฯ สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ เมื่อเจ้าหน้าที่การเคหะเข้าไปในชุมชนบ้านครัว แจ้งว่าจะทำทางระบาย...

จิตวิวัฒน์ : กิจกรรมพิเศษของชีวิต : โดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

1.สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 10 ขวบที่ต้องผ่าตัดไส้เลื่อน มันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ค้างแรมนอกบ้าน ได้นอนเตียงใหญ่ในห้องพักเดี่ยวของโรงพยาบาล ในช่วงหัวค่ำ ผมจะ...

จิตวิวัฒน์ : เยียวยาใจด้วยเมตตา : โดย พระไพศาล วิสาโล

หญิงผู้หนึ่งเศร้าเสียใจมากเพราะสามีของเธอกำลังจะตายด้วยโรคร้าย เมื่อใดที่นึกถึงวันที่ไม่มีเขาอยู่ในโลกนี้ เธอยิ่งรู้สึกห่อเหี่ยว วันหนึ่งขณะที่สามีกำล...

จิตวิวัฒน์ : ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างมิติภายในกับมิติภายนอก: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจดิจิทัล โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

โลกยุคใหม่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม ดูเหมือนจะเทไหลไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นมิติภายนอกมากกว่ามิติภายใน ทั้งนี้ อาจเ...

จิตวิวัฒน์ : ฟินด์ฮอร์น ชุมชนทางเลือกชายฝั่งทะเลเหนือ : โดย ประชา หุตานุวัตร

ผมมาถึงชุมชนทางเลือกชื่อฟินด์ฮอร์น ทางเหนือของสกอตแลนด์ ในวันที่ 25 มีนาคม ศกนี้ เป็นวันเปลี่ยนเวลาพอดี ทำให้เวลาที่ต่างจากประเทศไทยเหลือ 6 ชั่วโมงแทน...

จิตวิวัฒน์ : อย่าทำผิดในสิ่งที่ถูก : โดย พระไพศาล วิสาโล

“ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ตน” เป็นพุทธภาษิตที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยคุ้นเคย หลายคนฟังแล้วก็โมทนาสาธุ แต่บางคนที่ช่างสังเกตหน่อยอาจสงสัยว่า ทำไม...

จิตวิวัฒน์ : จิตวิญญาณในโลกหลังความจริง : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

พจนานุกรมออกซฟอร์ดได้ยกให้คำว่า “หลังความจริง” (Post-Truth) เป็นคำแห่งปี พ.ศ.2559 มันมีความหมายว่า ความเป็นจริงทางภววิสัยส่งผลต่อความคิดความเชื่อของผู...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ