วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
หน้าแรก แท็ก จิตวิวัฒน์

แท็ก: จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ เรื่อง การพลิกตนไปมาระหว่างโลกคู่ขนาน : โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู

ที่ผมเขียนหัวข้อนี้ จะเล่าว่ามันเกิดได้จริง ทำได้จริง และได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมฝึกก่อนหน้านี้ คือการดำรงอยู่กับอาการปั่นป่วนต่างๆ (urges) ม...

จิตวิวัฒน์ : จิตอาสาข้ามพรมแดน : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

เมื่อกล่าวถึงความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ภาพที่นำเสนอส่วนมาก คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจากการเจรจาสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นำหรื...

จิตวิวัฒน์ : จิตวิญญาณสหกรณ์ (1) จุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

จิตวิญญาณสหกรณ์ (1) จุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ผมมีโอกาสเข้าไปทำงานด้านสหกรณ์ในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ต...

จิตวิวัฒน์ : ความคับแคบสุดโต่งในยุคข้อมูลข่าวสาร : โดยพระไพศาล วิสาโล

ความคับแคบสุดโต่งในยุคข้อมูลข่าวสาร ในยุคที่ใครๆ เรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสาร ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ในขณะที่ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้...

จิตวิวัฒน์ : ความรู้ที่ใช้จริงไม่ได้ไม่ใช่ความรู้ : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

ความรู้ที่ใช้จริงไม่ได้ไม่ใช่ความรู้ วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังทำการอบรมทักษะกระบวนกรให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น เทพกีตาร์บอกกับผมว่า พี่ชายจะม...

จิตวิวัฒน์ : สืบสานปัญญาญาณจากแม่ธรรมชาติ : โดยไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

สืบสานปัญญาญาณจากแม่ธรรมชาติ คนไทยแต่โบราณมีความเชื่อในแม่ธรรมชาติ ที่เป็นความเชื่อหลักๆ ของคนในทุกภาคก็คือ แม่โพสพ แม่ธรณี แม่คงคา ในวิถีชีวิตชาวน...

จิตวิวัฒน์ : ชีวิตคือพิธีกรรม : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

เราหลายคนคงเคยสงสัยว่าจักรวาลหรือพระเจ้ามีประสงค์จะให้เราเกิดมาเพื่ออะไร ทำภารกิจอะไร หรือทำไมต้องพบกับอุปสรรคหรือวิกฤตบางอย่างของชีวิต ต้องเจอทุกข์ อ...

จิตวิวัฒน์ : เพราะสุดโต่งตายตัวจึงตีบตันและแตกแยก เพราะแตกต่างและหลากหลายจึงคลายตัวและงดงาม : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

เพราะสุดโต่งตายตัวจึงตีบตันและแตกแยก เพราะแตกต่างและหลากหลายจึงคลายตัวและงดงาม สังคมปัจจุบันมีแนวโน้มจะคิดและทำกันในลักษณะสุดโต่ง สุดขั้ว หรือสุด...

จิตวิวัฒน์ : คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม หรือศักยภาพด้านในของมนุษย์มาบ้าง จะเข้าใจได้ว่าจุดร่วมของกระบวนการในลักษณะนี้ คือ นำพาแต่ละคนเข...

สังคมภิวัตน์ : โดย ชลนภา อนุกูล

เกือบสามสิบปีที่แล้ว ธนาคารโลกให้ทุนแก่การเคหะฯ สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ เมื่อเจ้าหน้าที่การเคหะเข้าไปในชุมชนบ้านครัว แจ้งว่าจะทำทางระบาย...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ