หน้าแรก แท็ก สมหมาย ปาริจฉัตต์

แท็ก: สมหมาย ปาริจฉัตต์

ล้างมรดก คสช.ไม่สะเด็ด…การศึกษาสับสน

สภาผู้แทนราษฎรมีมติในการประชุมวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่...

การเมืองจ๋า กม.เป็นหมัน

วาระรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรจะครบ 4 ปีวันที่ 24 มีนาคม 2566 นับแต่เลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 บรรยากาศการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายเลยคึกคัก เข้มข้น...

ครบเทอม แน่หรือ

ครบเทอม แน่หรือ ผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2566 ของสภาผู้แทนราษฎร จาก ส.ส. 474 คน รัฐบาลได้ 269 คะแนน ฝ่ายค้าน 208 คะแนน เป็นอันว่ารัฐบาล พ...

เลือกตั้งผู้ว่าฯ… สองมาตรฐานรัฐไทย

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถูกตีความว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายค้านต่อรัฐบาล และฝ่ายประชาธิปไตยต่อฝ่ายอนุรักษนิยม ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อกา...

ครูเก่าเล่าตำนาน ศึกษาธิการจังหวัด

มติคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ของรัฐสภา เสนอยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การขับเค...
การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา

การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา

การเมืองเรื่อง กม. การศึกษา พฤหัสฯที่แล้วผมทิ้งประเด็นมรสุม 2 ลูก ที่คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำลังเผชิญควบคู่ไปกับการกอบ...

การเมืองสั้น การศึกษายาว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิม พ...
ครูไม่พร้อม?

ครูไม่พร้อม?

ครูไม่พร้อม? อีกสัปดาห์เดียวโรงเรียนทั่วประเทศเปิดเทอมแล้ว แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ความกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ค่อยมั่นใจ ไม่เฉพา...

การเมืองหลังเลือกตั้งกทม. โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันเดียวกันนี้ยังเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศเริ่มต้นเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประ...
ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4)

ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4)

ข่าวดราม่า-สภาวิชาชีพสื่อฯ (4) เพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความว่าด้วยร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน... กับบทบาทของสื่อในการเสนอข่า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน