วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก แท็ก โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

แท็ก: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และประมวลจรรยาบรรณ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

เรื่องคุณธรรม จริยธรรมนี่นะครับมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 77 บัญญัติให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพ...

เบลเยียม จากรัฐเดี่ยวสู่รัฐรวม โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

น้องสาวคนโตของผู้เขียนไปทำงานที่ประเทศเบลเยียมหลังจากเรียนจบทางด้านภาษาฝรั่งเศสและแต่งงานมีครอบครัวกับชาวเบลเยียมเลยติดตามสามีไปทำงานให้กับบริษัทน้ำมั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test