วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

คอลัมนิสต์

บทนำมติชน : กม.ประชามติ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้ว และกำหนดหลักเกณฑ์ไว้น่าสนใจหลายประการด้วยกัน อาทิ มาตรา 7 ว่า บุคคลย่...

การศึกษาประชารัฐ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใต้แนวทางและกลไกคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นป...

ไอยูยู ไอเคโอ รธน.เสรีภาพ คนละเรื่องเดียวกัน

สองปีผ่านไปหลังการยึดอำนาจของ คสช. สถานการณ์ภายในประเทศอาจจะดู "สงบเรียนร้อย" ขึ้น เพราะการใช้อำนาจที่เหนือกว่ากดความเห็นที่แตกต่างเอาไว้ แต่...

จากกรุงโรมถึงป้อมมหากาฬ “พื้นที่ชุมชนคือพื้นที่ประวัติศาสตร์”โดยรังสิมา กุลพัฒน์

มนุษย์มีการใช้พื้นที่ทับซ้อนกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน คำว่า “พาลิมเสส” (Palimpsest) ที่แปลว่าใช้แล้วใช้อีกนั้น มีกำเนิดมาจา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ป้อมมหาไชย อยุธยา ประวัติศาสตร์สิ้นซาก

ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก พ.ศ. 2310 แม่ทัพกรุงอังวะให้ทหารขุดรากกำแพงป้อมมหาไชย (อยู่หัวมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยา ปัจจุบันเป็นตลาดหัวร...

ปรับเปลี่ยนประเทศไทย (ไทยแลนด์ 4.0) โดย พิชัย นริพทะพันธุ์

มาจนถึงขนาดนี้แล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชื่อได้ว่าคนไทยทุกคนต้องการเห็นประเทศไทยปรับเปล...

บทนำมติชน : หยุดฆ่า-เผานั่งยาง

ไม่น่าเชื่อที่ประเทศไทยจะมีพื้นที่หนึ่ง ที่เป็นคล้ายพื้นที่สังหาร เพราะสันนิษฐานว่ามีคนหรือกลุ่มบุคคลนำเอาคนมาฆ่าและเผานั่งยางในบริเวณนั้น แต่บัดนี้สิ...

โสเครติสกับกฎหมาย โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

โสเครติสเป็นนักปรัชญาชาวกรีกสมัยก่อนคริสตกาล (ปี 470-399 ก่อน ค.ศ.) เขาเป็นชาวเอเธนส์ นครรัฐที่ริเริ่มระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกกว่าศตวรรษก่อนสมัยขอ...

ลดโลกร้อน…ด้วยมือเรา โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ตามทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักชีววิทยาของโลก บอกว่า Phenotype = Genotype + Environment (รูปลักษณ์ของคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต = ยีนพ...

ไม่เกร็ง โดย ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์

  ระหว่างที่นักการเมืองและนักกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองอังกฤษ เริ่มหาเสียงในศึกประชามติ 23 มิถุนายน 2559 ว่า สหราชอาณาจักรควรออกจากการเป็นสมาชิกของสห...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test