วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

คอลัมนิสต์

สุจิตต์ วงษ์เทศ: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ รัฐพุทธมหายานเก่าสุดในสุวรรณภูมิ

ประติมากรรมสำริดประโคนชัย มีจำนวนหนึ่งถูกลักลอบจาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ไปอยู่ยุโรปและอเมริกา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดเสวนาวิชาการ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ: พระสุธน มโนห์รา ภาคจบของพระรถ เมรี วรรณกรรมลุ่มน้ำโขงเลื่อนลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงภาคใต้

พระสธุน มโนห์รา เป็นภาคจบที่กลับชาติมาเกิดของเรื่องพระรถ เมรี แล้วเล่นละคร จนได้รับยกย่องเป็นยอดนิยมของชาวบ้านยุคอยุธยาและยุคต่อมา นับเป็นวรรณกรรมลุ่ม...

แผนพัฒนาเทคโนแครตไทย : ยิ่งเติบโตยิ่งไม่สมดุล โดย เกษียร เตชะพีระ

แผนพัฒนาเทคโนแครตไทย : ยิ่งเติบโตยิ่งไม่สมดุล ความคิดชี้นำเบื้องหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเทคโนแครตไทยรับทอดมาจากแนวคิด "ยุทธศาสตร์ก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ของดีมีอยู่ ที่วัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม อ.ชลบุรี

เศษซากโบราณวัตถุ กองสุมรวมกับงานช่างรุ่นใหม่ๆ อยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ศาลาใหญ่ ในลานวัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เฉพาะที่เห็นว่าเป็นของเก่า ล้วนเก็บ...

การขยายอายุเกษียณราชการ

เมื่อปลายเดือนมีนาคมปีนี้ มีข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติให้แก้ไข พ.ร.บ.บำ...

ถ้ายังสงสัย ก็คงต้องไม่ผิด โดย กล้า สมุทวณิช

อาจกล่าวได้ว่าช่วงนี้นับเป็น "ยุคทอง" ของกฎหมายอาญา ยุคทองในแง่ที่ว่า มีปัญหาเรื่องกฎหมายอาญาถูกจับโยนลงมากลางวงสังคมให้วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนืองๆ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระรถ เมรี ตำานานบรรพชนลาว ละครยอดนิยมของชาวบ้านยุคอยุธยา

พระรถ เมรี เป็นตำนานบรรพชนลาว (ล้านช้าง) มีจดไว้ในต้นเรื่องพงศาวดารล้านช้าง “ลาวถึงไหน พระรถเมรีถึงนั่น” เป็นคำอธิบายว่าพระรถ เมรี เป็นตำนาน บรรพชนลา...

อวสานพลังงานปัจจุบัน โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม สัปดาห์ที่แล้ว สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ และได้เชิญ โทนี่ เซบา มาเป็นผู้แสดงปาฐกถา ในหัวข้อ "พล...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สุนทรภู่ผ่านคลองโอ่งอ่าง นั่งเรือไปเมืองสุพรรณบุรี

สุนทรภู่ออกบวชลี้ภัยการเมือง ต่อมา ร.3 โปรดให้จำพรรษาอยู่วัดเทพธิดาราม ในกำแพงพระนคร (ตรงประตูผี สำราญราษฎร์) ใกล้ป้อมมหากาฬ หลังออกพรรษา และรับกฐิ...

พ.ค.เวียนมา โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

เดือน พ.ค. มีวาระสำคัญทางการเมืองอย่างน้อยๆ 2 รายการ ปีนี้ครบ 24 ปีของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ระหว่าง 17-24 พ.ค.2535 ซึ่งเริ่มต้นจากรัฐประหาร 23 ก.พ.253...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test