วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

คอลัมนิสต์

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ประเทศไทย 4.0 : โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

ความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยทันสมัยและมีขีดความสามารถเท่าเทียมกลุ่มประเทศรายได้สูงและก้าวทันโลกในทุกๆ ด้านเป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กินข้าวหลามอร่อยๆ ไม่เหลื่อมล้ำ ในวัฒนธรรมไม้ไผ่อุษาคเนย์

อุษาคเนย์เป็นภูมิภาคมีวัฒนธรรมไม้ไผ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ใส่น้ำไว้กิน, หุงหาอาหาร, ทำเพลงดนตรี, สร้างเรือนที่อยู่อาศัย ฯลฯ ...

หยั่งสู่ ตัวทุกข์ แก้ไข พ.ร.บ.’สงฆ์’ บน อริยสัจ 4

คล้ายกับว่า "เจตนประสงค์" ของสมาชิก สนช. 81 คนในการแก้ไขและเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 เพื่อต้องการแก้ "ปัญหา" นั่นก็คือ ปัญหาการสถาปนา "สมเด็...

รัฐบาลปว. โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

"สวนดุสิตโพล"Ž มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ "ความเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลŽ " โพลถามว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง รัฐบาล พล.อ.ประยุท...

ทำอย่างไรการคลอดจึงจะปลอดภัย (How to save mother’s lives) : โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ในเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่าทุก 24 ชั่วโมง มีมารดาทั่วโลกประมาณ 830 คน ตายเพราะการคลอดลูก แม้การตายนี้จะลดลงถึงร้อยละ 44 ของเ...

2559 ปีแห่งการชะลอตัว : วีรพงษ์ รามางกูร

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2559 ปีที่คนไทยรู้สึกว่าเป็นปีแห่งความเศร้าหมอง เริ่มต้นปีก็เป็นปีที่คนไทยคอยติดตามพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเ...

การต่อรองคำรับสารภาพไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : โดย กนกศักดิ์ พ่วงลาภ

การต่อรองคำรับสารภาพคืออะไร การรับสารภาพต่อรองกันได้ด้วยหรือ แล้วต่อรองด้วยอะไร นั่นคือคำถาม หลายคนไม่คุ้นเคยกับคำว่า ต่อรองคำรับสารภาพเลย และอาจจะ...

แก้ไข กม.สงฆ์ แก้วิธีตั้ง สังฆราช ปฏิรูปอีกฉาก

แล้วการปฏิรูปก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง 28 ธันวาคม ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ย่าแม่สีเมือง ผีบรรพชนเพศหญิง ที่วัดสีเมือง ในเวียงจัน

ย่าแม่สีเมือง วัดสีเมือง อยู่เวียงจัน (ลาว) มีคำบอกเล่าเกี่ยวข้องกับผีบรรพชนเพศหญิง คือ แม่สี (หรือ นางนาค) หลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ยุคก่อนรับอินเดีย ...

เสียไปอีกปี โดย ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์

ส่งท้ายปีนี้ สปป.ลาว เพื่อนบ้านของเราได้ฤกษ์ลั่นฆ้องเปิดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง ลาว-จีน อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่แข...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน