วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

คอลัมนิสต์

หนีทักษิณไม่พ้น : คอลัมน์ ใบตองแห้ง

ผู้มีอิทธิพลชื่อทักษิณเขย่าแผ่นดินไทยอีกแล้ว ทั้งที่ไปพูดสถาบันโนเนม ยังเป็นข่าวไปทั่วโลก โชคดีที่มีภาพคนไทยรักชาติตะโกนด่ากราดกลางมหานครนิวยอร์ก ช่วย...

รธน.เพื่อใคร! โดย จำลอง ดอกปิก

ถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ โดดร่ม-ไม่ร่วมประชุมแม่น้ำ 5 สาย ร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากร่างแรก ในลักษณะก้าวหน้า มีการยอมรับปรับแก้ตามเสียงทั...

การเมือง การทหาร ศึกษา บทเรียน การเมือง ผ่าน คำสั่ง 66/2523

ปัญหาและความวุ่นวาย "ทางทหาร" ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังจะเป็น "บทเรียน" อันทรงความ หมายยิ่ง เป็น "ความหมาย" ในทาง "การเมือง" สงสัยหร...

คำสั่ง “คสช.” ว่าด้วย “สิ่งแวดล้อม” ขัดแย้ง “ใหม่”

พลันที่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 9/2559 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปรากฏขึ้น ก็บังเกิดสภาพอย่างที่เรียกว่า...

ความจริงที่คัดมาแล้ว โดย กล้า สมุทวณิช

ในทางตรรกะแล้ว ความชอบธรรมของผู้กล่าวนั้นแยกจากความชอบด้วยเนื้อหาของสารที่กล่าวออกมา ความไม่สมบูรณ์ของผู้นำเสนอไม่อาจทำลายความสมบูรณ์ของสิ่งที่นำเสนอน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ เล่นลูกคอ ใส่ทำนองโหยหวนจากลาว

หน้าร้อน เข้าฤดูกาลบุญผะเหวดทางอีสาน กับเทศน์มหาชาติในท้องถิ่นอื่นๆ บุญผะเหวดเป็นคำลาว ตรงกับคำไทย (ภาคกลาง) ว่าบุญพระเวส กร่อนจากคำเต็มว่า บุญพระเวส...

บทเพลงแห่งความรัก โดย สุกรี เจริญสุข

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ประสานงานกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจะจัดงานแสดงดนต...

เป้าหมายมีไว้หลับตาพุ่งชน โดย สุริวงค์ เอื้อปฏิภาน

เมื่อ กกต.อยากจะฟ้องร้องผู้มีส่วนในการขัดขวางเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 จนทำให้กลายเป็นโมฆะและรัฐต้องเสียหาย หลายคนฟังแล้วก็ว่าดี จะได้มาค้นหาความจริ...

คสช.กับสสส. : เกาให้ถูกที่คัน (ตอนที่ 1) โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

  เมื่อไม่นานมานี้ สสส. (สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ) เป็นข่าวใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระเบียบและคณะกรรมการขององค์กรโดยอำนาจพิเศษของนายกรัฐมน...

ประชาธิปไตยครึ่งใบ โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ประชาธิปไตยครึ่งใบ เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานระบอบการปกครองตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญถาวรฉบับปี 2521 ที่ร่างขึ้นเพื่อประกาศใช้หลังจากการทำรัฐประหารในปี 25...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test