วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ศิลปะและวัฒนธรรม

สุจิตต์ วงษ์เทศ: บุรีรัมย์มี ‘ปราสาทหิน’ ขอบปล่องภูเขาไฟ แต่ถูกระเบิดยุคสงครามเย็น

บุรีรัมย์เป็นแหล่งภูเขาไฟ อายุเฉลี่ยราว 2 ล้านปีมาแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม เล่าเรื่องภูเขาไฟ 2 ลูก คือ ภูเขาไฟกระโดงกับภูเขาไฟพนมรุ้ง วันนี้เล...

ยิปมัน 3 : ดูเอาแอ๊กชั่นก็มัน ดูเอาสาระก็คมคาย

คอลัมน์นี้ยังไม่เคยหยิบหนังจีนมาวิจารณ์เลย แต่ความดังของหนังยิปมันทำให้อดไม่ได้ที่จะพูดถึง ยิปมันเป็นปรมาจารย์มวยกังฟูแบบหย่งชุน ที่ต่อต้านกองทัพญี่ปุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บุรีรัมย์ เดิมเรียกเมืองแปะ (แป๊ะ)

จ. บุรีรัมย์ อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาพนมดงรัก (กลายจากคำเขมรว่า พนมดงเร็ก แปลว่าภูเขาไม้คาน) ชายขอบทุ่งกุลาร้องไห้ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน เดิมเป็นเมืองแห้...

ศรีสะเกษอินเตอร์! เยาวชน 10 ชาติบินร่วมงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 11

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 20 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดปราสาทเยอเหนือ ต.ปราสาทเยอเหนือ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่า...

‘ภูพระบาท’ อุดรธานี 10 ปี ยังไม่ผ่านมรดกโลก

โบราณสถานทำโดยดัดแปลงแท่งหินธรรมชาติ ที่ถูกกัดกร่อนจากลมและฝน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ...

คนไทย ลูกผสม หลายชาติพันธุ์ ทั้งคนพื้นเมืองดั้งเดิม และคนที่อื่น

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีคำอธิบายล่าสุดเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน? กว้างกว่าเดิม โดยสรุปว่าคนไทยเป็นลูกผสมจากคนหลายชาติพัน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บุรีรัมย์ เมืองอันน่ารื่นรมย์

บุรีรัมย์ หมายถึง เมืองอันน่ารื่นรมย์ แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าชื่อนี้มีครั้งแรกเมื่อไร? ชื่อบุรีรัมย์ ได้จากภาษาบาลี, สันสกฤต 2 คำ คือ บุรี แปลว่า เมื...

ชมลีลาดนตรีเด็กไทย-บรรเลงเพลงมันหยด

การประกวดดนตรีรายการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม การประกวดดังกล่าววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิด...

เพลงยาวถึงนายกรัฐมนตรี : โคม่าราคายาง

กวีกระวาด ถึงเวลามาบรรเลงเพลงยาวแล้ว คงไม่แคล้วยกประเด็นเห็นโต้งโต้ง ไม่มีเรื่องการเมืองมาเชื่อมโยง แค่เปิดโปงความโคม่าราคายาง! อันที่จ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : หนองหานหลวง สกลนคร

หนองหานหลวง อ. เมือง จ. สกลนคร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ำเติมตลอดปีจากแหล่งน้ำหลายสายจากเทือกเขาภูพาน และจากที่อื่นๆ จึงมีชุมชนดึกดำบรรพ์ราว 3...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน