วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
หน้าแรก สถานีคิดเลขที่ 12


สถานีคิดเลขที่ 12

สถานีคิดเลขที่12 : ไม่มีใครได้ทุกอย่าง : โดย ปราปต์ บุนปาน

การเมืองไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภา ถ้าพูดให้เบาๆ หน่อย ด้วยจุดยืนที่ยัง (พยายาม) มีความหวังอยู่บ้าง ก็คงต้องบอกว่า “การเมืองในสภา” ค...

สถานีคิดเลขที่12 : วิกฤต-วิบัติ : โดย นฤตย์ เสกธีระ

มีคำกล่าวที่ว่า “เมื่อกลัดกระดุมผิดเม็ดแรกก็ผิดหมดทั้งแถว” การเมืองไทยก็เช่นกัน เมื่อปรากฏว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเริ่มส่องประกายปัญหาอย่างชัด...

สถานีคิดเลขที่12 : รัฐบาลชอบธรรม โดย จำลอง ดอกปิก

การเปลี่ยนผ่าน-แปรรูปรัฐบาลจากการรัฐประหารเป็น รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง แค่เริ่มกระบวนการสับสวิตช์ เปลี่ยนผ่านก็ส่อเค้ามีปัญหา ไม่ต้องพูดถึงความ...

สถานีคิดเลขที่12 : อวยพร กกต. : โดย นฤตย์ เสกธีระ

ตอนที่มีข่าวการสรรหา กกต. นึกว่าทำงานสบายๆ เพราะมีคนสนใจสมัครเป็น กกต.กันเพียบ แต่พอมาเห็นสภาพ กกต. ตอนนี้แล้วต้องขอบอกว่า เห็นใจ การจัดการเลือก...

สถานีคิดเลขที่12 : อีเวนต์ใหญ่กกต. : โดย จำลอง ดอกปิก

การคำนวณ-จัดสรรที่นั่ง ส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 150 เก้าอี้ ให้กับพรรคการเมือง เป็นอำนาจหน้าที่ กกต. มีตัวบทกฎหมายรองรับไว้แน่นอน อย่างมิต้องสงสัย ก...

สถานีคิดเลขที่ 12 เจตนาของ‘งูเห่า’ โดยนฤตย์ เสกธีระ

“งูเห่า” ในแวดวงการเมืองหมายถึง ส.ส.ที่ไม่ปฏิบัติตามมติของพรรค ส.ส.เหล่านี้นอกจากไม่ปฏิบัติตามมติพรรคที่สังกัดแล้ว ยังหันไปโหวตสนับสนุนสิ่งที่พรรคไ...

การเมืองเรื่องสายสัมพันธ์

ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับเนื้อหาหรือไม่? หรือเห็นว่าข่าวคราวดังกล่าวมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด? แต่ต้องยอมรับว่าข่าววิวาทะการเมือง ที่มีตัวละครหลักเป็นอดี...

การเมืองไทยหลังสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ คือปีใหม่ไทย คือวาระเริ่มต้นใหม่ของทุกๆ ภาคส่วนในสังคม ถ้าถามว่าหลังการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ คนไทยหวังจะเห็นอะไรมากที่สุด? คำตอบหน...

ประสบการณ์ต่างชุด

ผู้เขียนเคยคาดเดาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 24 มีนาคม ว่า การเลือกตั้งรอบนี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่ “การเมืองต่างรุ่น” การประสบความสำเร็จบนสนามเลือกตั้งของ...

ด้วยความเป็นห่วง

เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ผ่านพ้นไป พร้อมกับการเปิด “บทตอนใหม่” ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัย ด้านหนึ่ง หากตัดปัจจัยรายรอบอื่นๆ ที่อาจแปรผันคะ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

ไม่น่าไปรอด : โดย วีรพงษ์ รามางกูร