วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงาน-วิเคราะห์

คลื่นลมในเศรษฐกิจจีนและสหรัฐ

เศรษฐกิจโลกเคยถูกคาดหวังว่าจะฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเราได้ผ่านภาวะแห่งความยากลำบากทางเศรษฐกิจมานานแล้วและอาจเชื่อกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ไม...

เปิดข้อเสนอคลองหลอด “ปะ-ผุ-เพิ่ม-เติม” ร่างรธน.

หมายเหตุ - ความเห็นของกระทรวงมหาดไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ ที่เสนอไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อไปคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี...

เลือกตั้ง”จัดสรรปันส่วนผสม” บัตรใบเดียว”กา 1 ได้ถึง 3″

หมายเหตุ - นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและประธานคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสมาชิกส...

ดีแต่”ร่าง”

ในขณะที่ กกต.มีแนวคิดจัดระเบียบ การจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ออกหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุม กำหนดให้ ผู้สนับสนุน และคัดค้านไม่เห็นด้วย ต้องลงทะเบียน ...

ชำแหละ’จุดอ่อน’รธน. รุก’กรธ.’ทบทวน-ปรับแก้

หมายเหตุ - ความเห็นของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการเรียกร้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)...

รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของปวงชน โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

ร่างรัฐธรรมนูญที่แจ้งเมื่อวันศุกร์ ก่อนมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะแถลงรวมบทเฉพาะกาล มี 255 มาตรา เมื่อนำร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างเบื้อง...

กรณีตัวอย่าง ‘การรุมทึ้งงบประมาณแผ่นดิน’ ของข้าราชการประจำ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "คอร์รัปชั่น (corruption)" หลายท่านอาจจะนึกถึงแต่พวกนักการเมือง เพราะภาพลักษณ์ของนักการเมืองส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้น แต่อันที่จริง...

ความไม่เท่าเทียมในมุมมองของ ศ.เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน

เมื่อข้าพเจ้าเริ่มศึกษาเรื่องความไม่เท่าเทียมนั้น ได้เชิญศาสตราจารย์เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน หรือที่เรียกติดปากกันว่า "อาจารย์เบน" หรือ "ครูเบน" มาบรรยาย...

จีนเช่าที่เขมร 99 ปี สะเทือนไทย

ประชานิยม เป็นคำที่ถูกเรียกขาน ในการที่รัฐบาลลงทุนโดยใช้เม็ดเงิน เข้าอุ้มกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ทั้งกองทุนหมู่บ้าน โครงการจำนำข้าว โครงการรถคันแรก บ้...

จีนเช่าที่เขมร 99 ปี สะเทือนไทย

ประชานิยม เป็นคำที่ถูกเรียกขาน ในการที่รัฐบาลลงทุนโดยใช้เม็ดเงิน เข้าอุ้มกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ทั้งกองทุนหมู่บ้าน โครงการจำนำข้าว โครงการรถคันแรก บ้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน