วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก แท็ก คอลัมน์แท็งก์ความคิด

แท็ก: คอลัมน์แท็งก์ความคิด

แท็งก์ความคิด : เลือก ‘ร้อน’ เลือก ‘เย็น’

ยุคไอทีได้สร้างผลกระทบต่อคนทั้งโลกอย่างกว้างขวาง แต่ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะด้านลบ ผลกระทบจากยุคไอทียังส่งผลด้านบวกให้เกิดขึ้นมากมาย ขณะท...

ประชาธิปไตยท้องถิ่น : คอลัมน์ แท็งก์ความคิด

ปีนี้ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีงบประมาณน้อยหลายแห่ง เสน่ห์ของ อบต. ที่มีขนาดเล็ก มีงบประมาณน้อยแต่อยู่ได้คือ ความร่วมมือ หรือที่เรีย...

ปฏิรูปอีกสูตร : คอลัมน์ แท็งก์ความคิด

ได้พูดคุยกับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อต้นสัปดาห์แล้ว ได้คิด ได้คิดว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่บรรลุเ...

“จุด” สู่ “เส้น” : คอลัมน์ แท็งก์ความคิด

หนังสือเล่มเรื่อง "ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์" อ่านรวดเดียวจบ หนังสือเล่มนี้เขียนโดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มี ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ เขีย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test