หน้าแรก แท็ก คอลัมน์ สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: คอลัมน์ สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ตลาดน้ำ คลองบางกอกน้อย คำบอกเล่าของสุนทรภู่

เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ แล้วโตเป็นวัยรุ่นวังหลัง (เพราะเกิดในวังหลัง) สุนทรภู่มีพวกพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งชายและหญิงมากหน้าหลายตาต่างอาศัยอยู่กับครอบ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เสาตะลุง เพนียดช้าง อยุธยา

เพนียดคล้องช้าง อยุธยา หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีมีมากและหลากหลาย เพราะกิจกรรมยังมีสืบมาถึงแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 มีภาพถ่ายเก่าไม่น้อย นักโบร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท้องถิ่นถูกกดทับ จากอำนาจส่วนกลาง

อำนาจส่วนกลางมีเหนือท้องถิ่น พบพยานสำคัญทั่วประเทศจากชื่อบ้านนามเมืองที่ถูกทำให้วิปริต เปือย เป็นคำลาว ตรงกับต้นตะแบก ไม้เนื้อแกร่งแข็ง มักเรียกเป็...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ทวารวดี’ มีปัญหา อย่าบอกข้อมูลไม่ครบ

"ทวารวดี" เป็นชื่อยังมีปัญหาทางวิชาการอีกมาก ต้องทักท้วงถกเถียงไม่สิ้นสุด แต่ข้อจำกัดทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ จะทำข้อความเยิ่นเย้อเพื่ออธิบายยืดยาวย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘เล่งเกียฉู่’ แม่น้ำท่าจีน หลักแหล่งลูกหลานมังกร

เมืองนครปฐมโบราณ (บางทีเรียกเมืองนครชัยศรี) เอกสารจีนเรียก หลั่งเกียฉู่ หรือ หลั่งยะสิว เมืองลพบุรี (คือ เมืองละโว้) เอกสารจีนเรียก โถโลโปตี นักปรา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : “คนทวิภาษา” ยุคอยุธยา

ไทยคุ้นเคยถ้อยความที่ว่า "สิบสองภาษา" มานานมากแต่ไหนแต่ไร จนสืบไม่ได้ว่านานเท่าไร? แต่ไทยไม่ให้ค่าของสิบสองภาษา เพราะส่วนมากเหล่านั้นเป็นภาษาถิ่นที...

เจ้าขุนมูลนายของรัฐราชการไทย : โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

เจ้าขุนมูลนายเป็นวัฒนธรรมของรัฐราชการ (รับมรดกจากรัฐจารีต) ที่ยกย่องข้าราชการเป็นเจ้าใหญ่นายโตเหมือนขุนนางโบราณ ถ้าไปถึงท้องถิ่นไหน ที่นั่นต้องสรรเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : หญิงชาวบ้าน งานหนักเลี้ยงครอบครัว เพราะผัวถูกเกณฑ์ไปทำงาน

  หญิงไทยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน และมีกิริยามารยาทเรียบร้อยราวผ้าพับไว้ ไม่มีจริงในวิถีชีวิตชาวบ้าน แต่เป็นหญิงไทยที่ถูกสร้างโดยคนชั้นนำท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อะไรๆ ก็ไม่การเมือง

"ประวัติศาสตร์ต้องไม่มีการเมือง ถ้ามีการเมืองไม่ใช่ประวัติศาสตร์" ความเชื่ออย่างนี้มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่พบคำอธิบายจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตแล...

อ่านกลอน สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชนชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่ 25 ธ.ค.59

ครูใหญ่ครูน้อยลดหลั่น ชนชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่ ชั้นของชนคนเป็นไปเช่นใด ศึกษาไทยก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน