วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
หน้าแรก แท็ก ฎีกาชาวบ้าน

แท็ก: ฎีกาชาวบ้าน

ฎีกาชาวบ้าน: ฆ่าคนตาย ไม่ผิดกฎหมาย กรณีนี้มีหรือไม่?

https://youtu.be/kULuxkhaqJk การกระทำลักษณะเดียวกัน บางกรณีผู้กระทำ กระทำแล้วเป็นการผิดกฎหมาย และต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่อาจมีในบางกร...

ฎีกาชาวบ้าน : ฆ่าหั่นศพเข้าข่ายฆ่า ‘โดยทารุณโหดร้าย’ หรือไม่?

https://youtu.be/X8tkiywVYMo เมื่อมีข่าวฆ่าหั่นศพ ตัดอวัยวะเป็นท่อนๆ หรือแล่ศพเหยื่อ หรือทำนองเดียวกันเกิดขึ้น สังคมมักจะรู้สึกหรือเข้าใจไปว่าเป็นก...

ฎีกาชาวบ้าน : ขับมอเตอร์ไซค์ บนทางเท้า แจ้งจับได้ค่าปรับครึ่งหนึ่ง รู้ยัง ….บังคับใช้ทั่วประเทศแล้ว

https://youtu.be/SM02tYabifk “มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง และพนักงานสอบสวน ...

ฎีกาชาวบ้าน : รถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ เจ้าของรถต้องรับผิดชอบอย่างไร

https://youtu.be/iLXrSLtxxac เมื่อรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารมาเกิดอุบัติเหตุ ความรับผิดของเจ้าของรถมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ...

ฎีกาชาวบ้าน : ดัดหลังเมียน้อย เมียหลวงฟ้องเรียกสินสมรสที่สามียกให้คืนได้

https://youtu.be/4eu3KaoWjvE สามีภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ดังที่ประมวลกฎหมายแ...

ฎีกาชาวบ้าน : รถหาย-ของหายในโรงแรม โรงแรมต้องรับผิดชอบหรือไม่?

https://youtu.be/eWKmi1J9N7A การเข้าพักในโรงแรม หากมีกรณีสัมภาระหรือทรัพย์สิน หรือรถยนต์ ของผู้เข้าพัก สูญหายไป กรณีนี้ ทางโรงแรมจะต้องรับผิดชอบหรื...

ฎีกาชาวบ้าน : ‘ให้ทรัพย์สินแล้ว’ แต่ขอคืน แบบไหนถึงคืนได้-ไม่ได้

https://youtu.be/BUM2SKVWvrM “การให้” เป็นสัญญาทางแพ่งประการหนึ่ง ซึ่งมีบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 521-536 ใครจะยกทรัพย์สิ...

ฎีกาชาวบ้าน : กู้กันเอง “ดอกเบี้ย” ต่างจากกู้แบงก์อย่างไร?

https://youtu.be/f-ODCOJ63t0 การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดาทั่วไปกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ดังจะได้พิจารณาจากข้อก...

ฎีกาชาวบ้าน: พ.ร.บ.รักษาความสะอาดปี 35 เป็นหมัน มีมา 20 ปีแต่ไม่ได้ใช้

https://youtu.be/iv9ldZGIn5c พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๐ กว่าปีที่มีกฎหมาย แต่ไม่ค่อยได้ใช้บังคับอย...

ฎีกาชาวบ้าน: น้ำท่วมที่จอดรถคอนโด รถเสียหาย นิติบุคคลต้องรับผิดหรือไม่

https://youtu.be/3bjFp2joFt4 ฎีกาชาวบ้าน ตอน น้ำท่วมที่จอดรถคอนฯ รถเสียหาย นิติบุคคลต้องรับผิดหรือไม่ จากปัญหา น้ำท่วมที่จอดรถคอนโดมิเนียม แล้วร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน