วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สุโขทัย ไม่เหมือนเดิม

"700 ปี ลายสืไท" เมื่อ พ.ศ.2526 รัฐบาลไทยสมัยนั้นมีงานฉลองทั่วประเทศ ผมร่วมด้วยช่วยรัฐบาลเต็มกำลังด้วยการเขียนต้นฉบับ แล้วพิมพ์เป็นเล่มชื่อ "สุโขท...

โจรกรรมประติมากรรม ถ้ำเขาถมอรัตน์ เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ลักลอบสกัดตัดเศียร เฉือนพระพักตร์พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ แล้วโจรกรรมไป ราว พ.ศ.2510 จากภาพสลักในถ้ำบนเขาถมอรัตน์ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นที่รับร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขวัญ หน้ากลองมโหระทึก

กลองมโหระทึกดั้งเดิมเริ่มแรกหลายพันปีมาแล้ว ใช้ตีประโคมในพิธีทำขวัญ (สมัยนั้นยังไม่รับศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดู จากอินเดีย) กลางหน้ากลองมโหระทึก ทำ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไทยแท้ไม่เคยมี ที่มีล้วนลูกผสม ร้อยพ่อพันแม่

ไทย ไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ ดังนั้นไม่มีชนชาติไทยเชื้อชาติไทย เพราะเชื้อชาติไม่มีจริงในโลก แต่เป็นสิ่งสร้างใหม่ในยุโรปใช้ล่าเมืองขึ้น และใช้ฆ่าล้างเผ่าพัน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไม่กระจายอำนาจ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เจ๊ง

"ท้องถิ่นทุกแห่งมีประวัติศาสตร์ แต่ไทยไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ผมเขียนในมติชน (ฉบับวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) ครูบาอาจารย์และนักเรียนนิสิตนัก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท้องถิ่นทุกแห่งมีประวัติศาสตร์ แต่ไทยไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นไทย เป็นที่รู้ทั่วไปทั้งในโลกและในไทยว่ามีส่วนสำคัญ กระตุ้นความเคลื่อนไหวสำคัญ ได้แก่ รู้เขา รู้เรา รู้โลก และรายได้จากการ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขวัญ จับต้องไม่ได้ มองไม่เห็น ความเชื่อมากกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

วิญญาณในทางศาสนาพุทธ-พราหมณ์ฮินดูจากอินเดีย มีอิทธิพลมากกว่าขวัญ ซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนาผีดั้งเดิม ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญในไทยจึงเลือนหายไปจากความทรงจำ ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เรือนผีขวัญ หลายพันปีมาแล้ว

โลกหลังความตายในภูมิภาคอุษาคเนย์เกี่ยวข้องกับขวัญ (ไม่ใช่วิญญาณตามแบบอินเดีย) มีความเป็นมาหลายพันปีแล้วสืบเนื่องจนทุกวันนี้ แต่สืบค้นไม่ง่าย เพราะหลาย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ผีขวัญสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ นำทางผีขวัญคนสำคัญขึ้นฟ้า

ผีขวัญของหมาทำหน้าที่นำทางผีขวัญของคนสำคัญ (เช่น หัวหน้าเผ่าพันธุ์) ขึ้นฟ้า ตามความเชื่อของคนมากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พบหลักฐานเป็นภาพคลาสสิครูปหมาสัดส่...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ในคอกและในครู เพื่อผดุงความเหลื่อมล้ำ

ในโลกสากล การศึกษากระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับมากกว่าคิดเองทำเอง นั่นคือต้องมีสำนึกขบถ "นอกคอก" และ "นอกครู" ในไทย การศึกษากระตุ้นผู้เรียนได้แค่ "คิดเอ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน