วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

คอลัมน์ สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองและการค้า อยุธยาทางสังคม

"สมัยอยุธยาตอนกลาง เป็นสังคมเมืองและการค้าเป็นหลัก" คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร บอกไว้ในหนังสือ ประวัติศาสตร์อยุธยา บท 5 (สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ.25...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : ประวัติศาสตร์อยุธยา ไม่ลอยลงมาจากสวรรค์ ไม่ยกปัจจุบันครอบอดีต

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยเป็นประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม “คลั่งเชื้อชาติไทย” หรือประวัติศาสตร์ย้อนศรเวลา โดยยกปัจจุบันครอบอดีต ดูได้จากประวัติศาสตร์ไทย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : แอ่วลาวเป่าแคน สนามหลวง กรุงเทพฯ

สนามหลวง สมัยต้นกรุงเทพฯ เรียก "ทุ่งพระเมรุ" เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งถูกถมสูงหลายครั้งหลายหนเพื่อกิจกรรมต่างๆ แผ่นดิน...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : ธงชาติ 24 มิถุนายน 2475 และสิ่งของเครื่องใช้ ‘ถูกบังคับสูญหาย’ จากห้องแสดงพิพิธภัณฑ์

“ชาติ” เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ถูกทำให้มีความหมายกว้างขวางอย่างสากลโลกไปถึงประชาชาติราษฎรอันหลากหลาย แต่หลังจากนั้น “ถูกทำให้ลืม” ด้วยการ “ถูกบังคับสูญ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ได้ชื่อ ‘มหาวิทยาลัย’ แต่หลายแห่งเป็นอย่างอื่น

"มหาวิทยาลัยต้องเป็นพื้นที่สำหรับการตั้งคำถามและแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติของสังคม" เป็นข้อความบรรทัดแรกของแถลงการณ์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : นั่งพับเพียบของคนชั้นนำ ไม่ใช่ของสามัญชนคนทั่วไป

นั่งพับเพียบเป็นกิริยาที่คนชั้นนำกำหนดให้ผู้น้อยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแท้แต่ดั้งเดิม ต่อมาจนทุกวันนี้นักดนตรีไทยเดิมถูกควบ...
บรรพชนคนไทย 3,000 ปี สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง รายงานโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

บรรพชนคนไทย 3,000 ปี สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง : รายงานโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

บรรพชนคนไทย 3,000 ปี สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง รายงานโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ หลายพันปีมาแล้ว คนลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอ่างทองล้วน “ไม่ไทย” เพราะเ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไหว้ครูปัจจุบัน เพื่อผดุงอำนาจนิยม

ไหว้ครูสมัยโบราณเป็นพิธีแสดงความคารวะ หลักการ เท่าเทียมของครูกับศิษย์แต่ไหว้ครูสมัยปัจจุบันเป็นพิธีผดุงอำนาจนิยมให้มีความเหลื่อมล้ำอย่างมั่นคง มั่งคั่...
รายงานพิเศษเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” “ภาษาไทย” สิ่งแสดงตัวตน ความเป็น “คนไทย” แต่ “เชื้อชาติไทย” ไม่มีจริงในโลก

สุวรรณภูมิในอาเซียน : รายงานพิเศษเนื่องใน ‘วันภาษาไทยแห่งชาติ’ ‘ภาษาไทย’ สิ่งแสดงตัวตน ความเป็น ‘คนไทย’ แต่ ‘เชื้อชาติไทย’ ไม่มีจริงในโลก

“ภาษาไทย” เป็นสิ่งแรกที่แสดงตัวตนอย่างชัดเจนโดดเด่นที่สุดของความเป็น “คนไทย” หรือพูดอีกทางหนึ่งว่า “คนไทย” มีสิ่งแสดงอัตลักษณ์ชัดเจนโดดเด่นที่สุดคือ “...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ส่องผี’ ย้อนยุคบ้านเมืองดี เพราะสิ้นหวังอนาคต

สังคมไทยถูกทำให้งมงายแล้วฟูมฟายเรื่องราวย้อนยุค "ครั้งบ้านเมืองยังดี" ผนวกกับสิ้นหวังอนาคต ดังนั้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการตลาดสร้างแบรนด์จากบุคคลสำคัญใน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน