วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุวรรณภูมิในอาเซียน : ห่าระบาด สงกรานต์ระบม

"โควิด-19" ระบาดทั่วโลก คนสมัยก่อนเรียกห่าระบาดหรือห่าลง ส่งผลให้ปีนี้สงกรานต์ไม่มีหยุดยาว เพื่อลดความเสี่ยงรุนแรงของโรคระบาด แต่แล้วรัฐมีมาตรการปิ...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : ‘ชิงสุกก่อนห่าม’ วาทกรรมระบอบเก่า ต่อต้านระบอบใหม่

"ยังไม่พร้อม" และ "ชิงสุกก่อนห่าม" เป็นวาทกรรมระบอบเก่าต่อต้านระบอบใหม่ของผู้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวต่อการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเก่าสู่ระบอบใหม่ตราบถึงทุกวั...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ขอฝนในอีสาน ด้วยการฟังเทศน์มหาชาติ

หน้าแล้งมีประเพณีขอฝนในอีสานด้วยการฟังเทศน์มหาชาติ ขณะนี้ทุกวัดกำหนด "บุญผะเหวด" ในช่วงเวลาเดียวกันของเดือนมีนาคม เทศน์มหาชาติเป็นทำนองลีลาเสียงโหย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘บุญผะเหวด’ เทศน์มหาชาติ ไม่มีในอินเดียและลังกา

"เทศน์มหาชาติไม่มีในอินเดียและลังกาสมัยโบราณ" ตรงนี้หมายถึงเทศน์เล่าเรื่องเวสสันดรเป็นทำนองลีลาด้วยเสียงโหยหวนและเล่นลูกคอ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปใ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ ร้อยเอ็ดมีก่อนกรุงเทพฯ

อีสานหลายจังหวัดสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ก่อนกรุงเทพฯ สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พ.ศ. 2482 เป็นพยานสำคัญอย่างหนึ่งในหลายอย่าง ว่าก่อ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ความเป็นสมัยใหม่ ในเมืองร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด มีศูนย์กลางความเป็นเมืองอยู่ที่บึงพลาญชัย ซึ่งล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดินโบราณ ที่ได้รับการดูแลรักษาเอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สุพรรณเมืองเพลงมีพลัง แต่ไม่มีบรรยากาศสร้างสรรค์

"สุพรรณเมืองเพลง" เป็นชื่อเรียกอย่างสั้นๆ ถ้าเรียกอย่างยาวก็ได้ว่า "สุพรรณเมืองเพลงดนตรี"ซึ่งเป็นที่รู้กันมาแต่ไหนแต่ไร เสียแต่ไม่ถูกค้นหาความหมายแท้จ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กาฬโรคระบาดจากเมืองจีน พระเจ้าอู่ทอง สร้างอยุธยา

กาฬโรค เป็นโรคที่เชื่อกันว่าระบาดจากเมืองจีนผ่านสัตว์คือหนูอยู่ในสำเภาเข้าถึงเมืองไทยสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาตำนานไทยบอกว่าโรคห่าระบาดต้องแก้อาถรรพณ์โดยพ...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : แล้งน้ำ ก่อนถึงหน้าแล้ง ‘ในฟ้าบ่มีน้ำ ในดินซ้ำมีแต่ทราย’

แล้งน้ำก่อนถึงหน้าแล้ง (เมษายน) สะท้อนความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกรัฐบาลเผด็จการทหาร ที่จ้องช่วงชิงอำนาจของรัฐบาลจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธ...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : จีน-ไทย หลายพันปี มีวัฒนธรรมร่วม ก่อนเกิดกรุงสุโขทัย

ไทย-จีน ไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งแรกสมัยกรุงสุโขทัย ตามที่ท่องจำเป็นมรดกตกทอดมานานมาก เพราะกรุงสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย นอกจากนั้นยังมีสิ่...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน