วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ใครๆ ก็ไม่อยากดู พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ไทยเข้าห้าง ฝรั่งเข้ามิวเซียม เป็นพฤติกรรมทั่วไปที่มีผู้เปรียบเทียบจากการสังเกตนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และตามท้องถิ่นทั้งเมืองหลัก เมืองรอง ถ้าจริง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ต้อง ‘หาเรื่อง’ กับประวัติศาสตร์

ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราจารย์ประจำคณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐ เสวนา "เราจะ 'หาเรื่อง' กับประวัติศาสตร์อย่างไร" ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท้องถิ่นมีวัฒนธรรม วัดพระงาม นครปฐม

เจดีย์พันปีที่นครปฐม มีอายุเก่าแก่พอๆ กับพระปฐมเจดีย์ (องค์ข้างใน) กำลังถูกขุดศึกษาทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากร มีป้ายประกาศขนาดใหญ่ติดไว้ใกล้เนินโบราณ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อำนาจทางวัฒนธรรม ไม่กระจายสู่ท้องถิ่น

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม ไม่คืบหน้าตามเจตนารมณ์กฎหมายที่ตราไว้ราว 20 ปีมาแล้ว เรื่องถ่ายโอนภารกิจของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้องค์กรป...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง คนไม่ไทยเป็นบรรพชนคนไทย

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเป็น "คนไม่ไทย" ครั้นนานเข้าก็กลายตนเป็น "คนไทย" พบเก่าสุดสมัยอยุธยาก่อน พ.ศ.2000 บรรพชนคนไทยมาจากคนไม่ไทย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กรุงสุโขทัย, กรุงทวารวดี วิชาการก้าวหน้าของกรมศิลปากร

อักษรไทยเป็นวิวัฒนาการ ไม่เป็นอภินิหาร จากการประดิษฐ์ และวังหลวงของเมืองสุโขทัย อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือไม่อยู่ตรงเนินปราสาท หน้าวัดมหาธาตุ สิ่...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ตลาดน้ำ คลองบางกอกน้อย คำบอกเล่าของสุนทรภู่

เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ แล้วโตเป็นวัยรุ่นวังหลัง (เพราะเกิดในวังหลัง) สุนทรภู่มีพวกพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งชายและหญิงมากหน้าหลายตาต่างอาศัยอยู่กับครอบ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เสาตะลุง เพนียดช้าง อยุธยา

เพนียดคล้องช้าง อยุธยา หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีมีมากและหลากหลาย เพราะกิจกรรมยังมีสืบมาถึงแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 มีภาพถ่ายเก่าไม่น้อย นักโบร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท้องถิ่นถูกกดทับ จากอำนาจส่วนกลาง

อำนาจส่วนกลางมีเหนือท้องถิ่น พบพยานสำคัญทั่วประเทศจากชื่อบ้านนามเมืองที่ถูกทำให้วิปริต เปือย เป็นคำลาว ตรงกับต้นตะแบก ไม้เนื้อแกร่งแข็ง มักเรียกเป็...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ทวารวดี’ มีปัญหา อย่าบอกข้อมูลไม่ครบ

"ทวารวดี" เป็นชื่อยังมีปัญหาทางวิชาการอีกมาก ต้องทักท้วงถกเถียงไม่สิ้นสุด แต่ข้อจำกัดทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ จะทำข้อความเยิ่นเย้อเพื่ออธิบายยืดยาวย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน