วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
หน้าแรก โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ความจริงเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบิน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ความจริงเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบิน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์   เดิมราชาแห่งเรือรบทั้งหลายคือ เรือประจัญบานที่ถือเป็นเรื...

ควายกับนมและเนยควาย : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

อนุสนธิจากข่าวที่โด่งดังพอควรที่แคว้นเวลส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา แจ้งว่ากระบือ หรือควาย ที่พวกเราคนไทยรู้จักกันดีได้ขวิดเจ้าข...

พระพุทธรูปปางพยาบาล : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

รองศาสตราจารย์สงวน รอดบุญ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพุทธศิลป์ว่า “พุทธศิลป์ คือ ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติม...

พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

วันนี้เป็นวันที่ผู้เขียนอยู่แต่ในบริเวณบ้านเป็นวันที่ 41 แล้วรู้สึกแปลกใจที่ตัวเองยังอยู่เป็นปกติดีทั้งๆ ที่กิจวัตรประจำวันของผู้เขียนเมื่อก่อนไวรัสโค...
สงครามอุ่นระหว่าง‘อิหร่าน’กับ‘ซาอุดีอาระเบีย’ : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

สงครามอุ่นระหว่าง‘อิหร่าน’กับ‘ซาอุดีอาระเบีย’ : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

สงครามอุ่นระหว่าง‘อิหร่าน’กับ‘ซาอุดีอาระเบีย’ สงครามเย็นเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2488-2534 เป็นสงครามที่อภิมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสรีนิยมและอำนาจนิยม...

ยูกันดา : น้ำมันที่รอคอยยังไม่มาสักที : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

สาธารณรัฐยูกันดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ไม่มีทางออกทะเล มีเนื้อที่ราวครึ่งหนึ่งของประเทศไทย อาณาเขตทางตะวันออกจดประเทศเคนยา ทาง...

โชคลาภกับความขัดแย้ง : ‘กายอานา’กับน้ำมัน : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ในสมัยที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงครองราชย์อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่นั้น ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปตะวันตกประเทศต่างๆ ได้เร...

ไมเคิล จี. ดีซอมบรี เอกอัครรัฐทูตประจำประเทศไทย คนแรกที่เป็นทูตแบบแต่งตั้งทางการเมือง(PA) : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

เอกอัครรัฐทูตของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขมิได้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงใช้คำว่ารัฐแทนราช) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.เอ...

อีเลน จ้าว ผู้ทรงอิทธิพลชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวัน : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

หมู่นี้รัฐสภาสหรัฐอเมริกาขยันออกกฎหมายแบบให้ท้ายไต้หวันแบบไม่เกรงอกเกรงใจสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเปิดเผย จะเห็นได้จากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านกฎหมายช...

พ่อลูกเกษียณอายุพร้อมกัน ตั้งใจจะเรียนปริญญาโททางประวัติศาสตร์ด้วยกัน : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

การเป็นผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมี 2 แบบ คือ 1) ผู้พิพากษาระดับมลรัฐซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยมลรัฐ 50 มลรัฐ ซึ่งแต่ละมลรัฐก็มีวิธีก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน