คอลัมนิสต์

“อายัม กำปุง” ไก่พื้นบ้านคู่ครัวพื้นเมือง

“ไก่พื้นบ้าน” เรียกกันในภาษามาเลย์-อินโดนีเซียว่า “ayam kampong” หรือ “ayam kampung” เป็นสัตว์เลี้ยงคู่ครัวของคนพื้นถิ่นในย่านอุษาคเนย์นี้มานมนาน หากข...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จีนโบราณในไทย พบหลักฐานเก่าสุด 2,000 ปีมาแล้ว

จีนรู้จักดินแดนอุษาคเนย์ทั้งแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะราว 2,000 ปีมาแล้ว เพราะอุษาคเนย์เป็นทางผ่าน (ทั้งทางบกและทางทะเล) หรือสะพานแผ่นดินข้ามคาบสมุทร เช...

ใครจะถอย? โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

  การเมืองมาถึงจุดที่จะต้องเอา-ไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอีกแล้ว คนร่างหน้าเก่า คนไม่เห็นด้วยก็หน้าเก่า แต่น่าสังเกตว่า รอบนี้ คนไม่เห...

รัฐธรรมนูญ 59…ปฏิรูป’อย่างไร’ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งเขียนไว...

ร่างรัฐธรรมนูญเจ้ากรรม โดย วีรพงษ์ รามางกูร

พิธีกรรมหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารก็คือการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประเพณีปฏิบัติกันตามธรรมดา พิธีกรรมเช่นว่านี้เป็นของธรรมดาของประเพณีการปกครองของไทย ที่สื...

เสียงเตือน จุฬาฯ อวสานโลกสวย เสียงเตือน รธน.

เมื่อมีกระบวนการรณรงค์สนับสนุนอย่างเข้มข้น ก็มีผู้แสดงความเห็นติติง-คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญใหม่ อย่างเช่นในการเสวนา "อวสานโลกสวย" ที่จัดโดยคณะรัฐศ...

วิธีลงทุนเพื่อสร้างจินตนาการและให้ความสุขแก่ประชาชน….ที่เกาหลีใต้ โดย สิริกร มณีรินทร์

ชื่อของบทความนี้มาจากส่วนหนึ่งของ The Financial Times ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเขียนเกี่ยวกับความกังวลของกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษกรณีเยาวชนในประเท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จีนสนับสนุนเจ้านครอินทร์ ‘ยึดอยุธยา’

วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่เจ้าสามพระยาให้สร้างอุทิศถวายพระบิดาคือ เจ้านครอินทร์ (สมเด็จพระนครินทราธิราช) เจ้านครอินทร์ เดิมเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองรัฐสุพรร...

รวมกันเราอยู่ โดย ชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์

การฝึกทหารร่วมคอบร้าโกลด์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียนมาเปิดฉากในไทยอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยมีรหัสฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ 16 ตรงกับป...

ว่าด้วย”ทาน”และการรู้จัก”รัก” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"ทาน" คือการให้ เราจะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระพุทธเจ้าจะขึ้นต้นด้วย "ทาน" คนเราล้วนมีกิเลส ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักเจอคือ ความอยาก อยากได้ อยากมี อ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน