วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

คอลัมนิสต์

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท่าเรือนานาชาติ ย่านการค้า ยุคอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนเกาะหนองโสน มีแม่น้ำล้อมรอบ เกาะนั้นมีสัณฐานคล้ายรูปสำเภานาวา ข้างหัวสำเภาอยู่ทิศตะวันออก ส่วนข้างท้ายสำเภาหรือท้ายเภตราอยู...

ตามกลิ่น “ปุเหลา” รากเหง้าคำว่า “ปลา” ?

“ปุ-เหลา” หรือ “pulau” คำภาษาอินโดในตระกูลออสโตรนีเซีย แปลว่า เกาะ ซึ่งโผล่อยู่กลางทะเลกลางน้ำที่ไหนซักแห่ง มาจากคำสองคำคือ “pu อ่านว่า ปุ” หรือ “ampu...

มหาเถรสมาคมกับพระธรรมวินัย โดย วสิษฐ เดชกุญชร

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มหาเถรสมาคมหมายความถึงคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติฉบับนั้น มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานโดยตำแหน่ง สมเ...

หลักนิติธรรม บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอัยการ ภายใต้ร่าง รธน. ฉบับ กรธ. ลงวันที่ 29 มค. 2559 (ตอนที่1) โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง

องค์กรอัยการและพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีโท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เพลงชาวบ้าน เป็นพิธีกรรมสมสู่

เพลงโต้ตอบ (เช่น เพลงฉ่อย, เพลงลำตัด ฯลฯ) มาจากพิธีกรรมสมสู่เสพสังวาสเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของชุมชนดั้งเดิม (ไม่ส่วนตัว) เพลงโต้ตอบแก้กัน (นักว...

กับดักเผด็จการ ทำไมเวลาเผด็จการหมดอำนาจแล้ว ถึงร่วงแรงกว่าประชาธิปไตย? โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ในการเรียนรัฐศาสตร์ เรามักจะสนใจศึกษาเปรียบเทียบระบอบการเมืองที่แตกต่างกัน และศึกษาการทำงานของระบบการเมือง ว่ามีการทำงานอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เราคุ้น...

ฤดูกาล เปลี่ยน ฤดูกาล รัฐธรรมนูญ การเมือง เปลี่ยน

ก็เคยบอกไว้แล้วว่า พลันที่ "ร่าง" รัฐธรรมนูญปรากฏขึ้น นับแต่วันที่ 29 มกราคมเป็นต้นมา "ปัจจัย" ต่างๆ ในทางการเมืองก็เริ่มแปรเปลี่ยน เป็นไปตาม "กฎ" ...

‘แค่ได้คิดถึง’ โดย ปราปต์ บุนปาน

สำหรับบางคน บางกลุ่ม กิจกรรมล้อการเมือง ผ่านหุ่นกระดาษขนาดใหญ่ ป้ายผ้า และการแปรอักษร ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป อาจถือเป็นก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บ้านเกิด ร.1 ย่านการค้าใหญ่ ยุคอยุธยา

ไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคม จึงไม่เอาใจใส่สถานที่แสดงวิถีชีวิตคน ทั้งคนชั้นสูง และสามัญชนคนทั่วไป เช่น ย่านการค้าใหญ่ของคนจีนยุคอยุธยา ที่เป็นบ้านเกิด ...

‘อายัม-ย่ำรอยตีน’ ความสัมพันธ์ของ ‘คำไท’ และไก่อินโด

“ไก่พื้นบ้าน” เรียกกันในภาษามาเลย์-อินโดนีเซียว่า “ayam kampong” หรือ “ayam kampung” คำว่า “อายัม” หรือ “ayam” ที่แปลว่าไก่เฉยๆ ของทางมาเลย์-อินโดนีเซ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test