กทม.คืบหน้าสร้าง ‘ทางจักรยาน’ 25% – แก้จุดรถติด ใกล้เฉียดเป้า

แฟ้มภาพ

กทม.คืบหน้าสร้าง ‘ทางจักรยาน’ 25% – แก้จุดรถติด ใกล้เฉียดเป้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤศภาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานเป้าหมายในระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking) ที่สำนักการจราจรและขนส่งเป็นเจ้าภาพ และสำนักงานเขตร่วมดำเนินการ ได้แก่ ทางจักรยาน ซึ่งสืบเนื่องจากงาน Bangkok Car Free 2023 ที่เครือข่ายจักรยานกรุงเทพ (อาสาสมัคร) ได้ร่วมกับเขต 50 เขต สำรวจเส้นทางจักรยานและปัญหาอุปสรรค รวมเส้นทางจักรยาน 641.43 กิโลเมตร 243 พบ ปัญหาอุปสรรค 887 จุด ซึ่ง กทม.ตั้งเป้าหมายไว้ 518 กิโลเมตร ในพื้นที่ 50 เขต สำเร็จแล้ว 25.56%

Advertisement

ส่วน การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด เป้าหมาย 135 จุด สำเร็จแล้ว 76.86% และการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เป้าหมาย 125 จุด ดำเนินการแล้ว 116%

2. การรายงานผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมหลักตามเป้าหมาย (OKRs) ของนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ BMA Policy Tracking ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายปารุส อรหัตมานัส และนายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง นำโดย นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยนายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยประธานกลุ่มการปฏิบัติงานสำนักงานเขตและผู้แทนฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต

Advertisement

อ่านข่าว :

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image