วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก แท็ก ดุลยภาพ ดุลยพินิจ

แท็ก: ดุลยภาพ ดุลยพินิจ

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : การปฏิบัติธรรมก่อนพุทธกาล โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ในยุคสมัยก่อนพุทธกาลเล็กน้อย การเสาะหาความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและหนทางพ้นทุกข์เริ่มแพร่หลายอย่างมาก พราหมณ์โบราณซึ่งสืบทอดการปฏิบัติทางจิตแบบชนพื้...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร โดย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

หนึ่งในเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการก้าวย่างเข้าสู่ Thailand 4.0 หรือการเป็นประเทศพัฒนาแล้วย่อมเกิดเงื่อนไขขึ้นกับระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งในหลายปีท...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : เยาวชนไทย 3.0 วัยวุ่น หรือ วัยว่าง? โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด มูลนิธิศึกษานโยบายสาธารณะ

เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทุกคนก็จะให้ความสนใจกับผู้สูงวัยมากขึ้น จนอาจจะละเลยปัญหาที่เกิดในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน เช่น กล...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : คุณภาพชีวิต : คิดให้ดีกว่าการใช้จีดีพี โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศด้อยพัฒนารวมทั้งประเทศไทยต่างก็มุ่งสู่ความทันสมัยที่มากับลัทธิพัฒนานิยม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือนศาสนาใหม่ ...

เศรษฐีไทยรวยขึ้นอีกครั้ง โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

เศรษฐีไทยรวยขึ้นอีกครั้ง ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 เศรษฐีไทย ปี 2561 บอกว่า มูลค่าทรัพย์สินรวมของเศรษฐี 50 รายนี้ พุ่งสูงกว่า 5 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น ...

คอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : ทำไมถึงต้องเที่ยวเมืองรอง? : โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

กระแสท่องเที่ยวเมืองรองกำลังมาแรง ในปี 2561 นี้ ถ้าใครไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดสามารถนำเอาค่าใช้จ่ายที่พัก (รวมทั้งบริการโฮมสเตย์) ค่าบริการนำเที่ยว...

ความคุ้มค่าของระบบการศึกษา : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ระบบการศึกษาของไทยถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปมาเนิ่นนานแล้ว ความล่าช้าที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความล...

Dreamers-ผู้เยาว์ต่างด้าวในอเมริกาฝันสะดุด : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรณีเด็กที่ติดตามพ่อแม่แรงงานต่างด้าวเข้ามา หรืออาจจะเกิดในประเทศไทยและเติบโตในประเทศไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่ยังไม่มีการแก้ไ...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยภาษีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

ลักษณะเด่นของภาษีทรัพย์สินที่รัฐบาลตั้งใจจะเก็บ คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2561 นั้นกำหนดอัตราเพดานภาษีสูงสุด (ไม่ใช่เก็บจริง) ไว้ดังนี้ คือ เกษตรกรรม 0...

ค่าตอบแทน สำหรับงานที่รับไปทำที่บ้าน : คอลัมน์ดุลยภาพดุลยพินิจ โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

บทความวันนี้มาจากงานวิจัยที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่ง โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ผู้เขียนจึงขอแรงท่านให้ช่วยกันเขียนสั้นๆ เพื่อเผยแพร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test