หน้าแรก แท็ก ดุลยภาพ ดุลยพินิจ

แท็ก: ดุลยภาพ ดุลยพินิจ

คอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : ทำไมถึงต้องเที่ยวเมืองรอง? : โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

กระแสท่องเที่ยวเมืองรองกำลังมาแรง ในปี 2561 นี้ ถ้าใครไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดสามารถนำเอาค่าใช้จ่ายที่พัก (รวมทั้งบริการโฮมสเตย์) ค่าบริการนำเที่ยว...

ความคุ้มค่าของระบบการศึกษา : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ระบบการศึกษาของไทยถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปมาเนิ่นนานแล้ว ความล่าช้าที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความล...

Dreamers-ผู้เยาว์ต่างด้าวในอเมริกาฝันสะดุด : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรณีเด็กที่ติดตามพ่อแม่แรงงานต่างด้าวเข้ามา หรืออาจจะเกิดในประเทศไทยและเติบโตในประเทศไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่ยังไม่มีการแก้ไ...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยภาษีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า โดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

ลักษณะเด่นของภาษีทรัพย์สินที่รัฐบาลตั้งใจจะเก็บ คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2561 นั้นกำหนดอัตราเพดานภาษีสูงสุด (ไม่ใช่เก็บจริง) ไว้ดังนี้ คือ เกษตรกรรม 0...

ค่าตอบแทน สำหรับงานที่รับไปทำที่บ้าน : คอลัมน์ดุลยภาพดุลยพินิจ โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

บทความวันนี้มาจากงานวิจัยที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่ง โดย รศ.ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ผู้เขียนจึงขอแรงท่านให้ช่วยกันเขียนสั้นๆ เพื่อเผยแพร...

ทุนนิยมแบบพวกพ้อง กับดักที่มองไม่เห็น? : คอลัมน์ดุลยภาพ ดุลยพินิจ โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านนิยามของคำว่า ทุนนิยมแบบพวกพ้อง (crony capitalism) และคำว่า คอร์รัปชั่น (corruption) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่สหรัฐ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน