หน้าแรก แท็ก สยามประเทศไทย

แท็ก: สยามประเทศไทย

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อารมณ์ความรู้สึก ในความทรงจำ

ความทรงจำ มีพลังให้คนเรามีอารมณ์ความรู้สึกเยี่ยงมนุษย์ หรือ ความรู้สึกเยี่ยงมนุษย์มีขึ้นจากความทรงจำ มีครูบาอาจารย์หลายท่านบอกไว้ ผมจำได้กระท่อนกระแท่...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ไม่เอา “เนื้อหา” บ้าคลั่ง “รูปแบบ”

อำนาจนิยมในสังคมไทยมีทุกหนทุกแห่ง แสดงออกด้วยอาการต่างๆ กัน พยานสำคัญคืออาการโหยหาชื่นชอบ ม.44 คำสอนที่ว่า "สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง" ก็เพ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : สุโขทัย รัฐในอุดมคติ

กรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรก เป็นรัฐในอุดมคติของไทยที่ถูกครอบงำและกล่อมเกลาให้เป็นความทรงจำด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วมเหนียวแน่นและกว้างขวางมาก ดังนั้น ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทย

ข้าวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันของคนในอุษาคเนย์อาเซียนมาแต่ดึกดำบรรพ์ มีพัฒนาการสัมพันธ์กับการเติบโตของบ้านเมืองจนเป็นรัฐและอาณาจักร ข้าวเหนียว เป...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระเจ้าเหา มาจากเมืองจีน

พระเจ้าเหาเป็นใคร? มาจากไหน? ยังไม่พบคำอธิบายน่าเชื่อ ที่ได้ยินมาเป็นแต่พูดกันโดยเดาเมาธ์เอ็นจอยปาก ว่าได้จากตึกพระเจ้าเหา ที่เมืองละโว้ จ.ลพบุรี ซ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กรุงเทพฯ โชคดี มีงานวิจัย ประวัติศาสตร์สังคมกรุงเทพฯ

ชุมชนเก่าสุดของกรุงเทพฯ อายุมากกว่า 600 ปีมาแล้ว หรือมีแล้วตั้งแต่ยุคต้นอยุธยา ก่อน พ.ศ. 2000 พบหลักฐานเป็นหย่อมๆ ระยะห่างๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เห็บเผด็จการ

ไทยอยู่บนเส้นทางการค้าโลกอย่างน้อยตั้งแต่ราวเรือน พ.ศ. 1000 (หรือก่อนยุคทวารวดี) เส้นทางการค้าโลกที่สำคัญ คือ ตะวันตกกับตะวันออก หรืออินเดียกับจีน ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ท่องจำตำรา ไม่หาความจริง

"เด็กอ่านแต่ตำรา ไม่เห็นของจริง" เป็นปัญหาหมักหมมของระบบการศึกษาไทยมานานมาก อาจนานเป็นศตวรรษแล้วก็ได้ มีผู้รู้ตั้งข้อสังเกตนานมากแล้วว่าการศึกษาไทย...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : หญิงเป็นใหญ่ในพิธีกรรม

นางนาค (ในสงกรานต์เรียกแม่สี แต่มักเขียนเป็นแม่ศรี) สัญลักษณ์ผู้หญิงเป็นใหญ่ในพิธีกรรมของคนพื้นเมืองสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์เมื่อหลายพันปีมาแล้ว พระทอ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : นักท่องเที่ยว มนุษย์ต่างดาว

"นักท่องเที่ยวเหมือนมนุษย์ต่างดาว แวะมากิน ขี้ ปี้ นอน แล้วก็ไป" จำจากครูบาอาจารย์ที่ไหนสักแห่ง ราว 20 กว่าปีมาแล้ว ที่แน่ๆ คือ ผมไม่ได้คิดเอง แต่เ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน