หน้าแรก แท็ก สุจิตต์ วงษ์เทศ

แท็ก: สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ดนตรีในหัวใจ ไม่มีในรัฐ “พิลึก”

ดนตรีในหัวใจ ไม่มีในรัฐ “พิลึก” (บน) มิวเซียมสยาม จัดงาน “นั่งเล่น บนลานหญ้า” ชมฟรี มินิคอนเสิร์ต จากวงนั่งเล่น ร่วมกับ ธีร์ ไชยเดช ทั้งยังมีศิลปิ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : มิวเซียมกรุงเทพฯ ของ “คนเท่ากัน” รู้เขา-รู้เรา-รู้เท่าทันโลก

“คนไทยเข้าห้าง ฝรั่งเข้ามิวเซียม” หมายถึง culture (วัฒนธรรม) ต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างไทยและฝรั่ง ขณะที่ฝรั่งมีรสนิยมเข้าชมมิวเซียมเพื่อแสวงหา...
การศึกษา “งมงาย” สังคมเลื่อมใส “พระบิดา”

การศึกษา “งมงาย” สังคมเลื่อมใส “พระบิดา”

“พระบิดา” เป็นตัวแทนสิ่งถูกสร้างขึ้นจากการศึกษาแบบ “งมงาย” การศึกษา “งมงาย” สังคมเลื่อมใส “พระบิดา” ความเชื่องมงายอย่างขาดสติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่...
“มิวเซียมกรุงเทพฯ” ไม่มีที่กรุงเทพฯ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : “มิวเซียมกรุงเทพฯ” ไม่มีที่กรุงเทพฯ

“มิวเซียมกรุงเทพฯ” ไม่มีที่กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สร้างด้วยสมองและแรงงานของคนหลากหลายชาติพันธุ์ “ร้อยพ่อพันแม่” แต่ไม่เกี่ยวกับเทวดาองค์ใดทั้งนั้น “มิ...

กรุงเทพฯ มาจากทวารวดี “ยูโทเปีย” ของชนชั้นนำ รัฐจารีต vs. รัฐชาติ

ทวารวดีเป็นต้นตอหรือรากเหง้าของชื่อ “กรุงเทพฯ” ในประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นมาโดยสรุป ดังนี้ (1.) กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรกสถาปนาในแผ่นดิน ร.1...

อ่านโคลงขรรค์ชัย-กลอนสุจิตต์ อาทิตย์ที่ 13 ก.พ.65

จักออกหรือจักเข้า              ตาจน? แถเถือกกระเสือกกระสน      ออกเข้า สัปดี้สีปดน                       หลอกแดก ตำแหน่ง, อำนาจ, เร้า         เร่งส...

แท็งก์ความคิด : สยามพิมพการ

หนังสือเล่มนี้ชื่อยาวเหยียด “สยามพิมพการ ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย” เป็นหนังสือเล่มหนา แต่พอเปิดไปอ่านแล้วสนุก ได้ความรู้ ได้ความบันเท...

ไทย-จีน 3,000 ปีมาแล้ว ความสัมพันธ์ทางสังคม-การเมือง

ไทย-จีน 3,000 ปีมาแล้ว ความสัมพันธ์ทางสังคม-การเมือง สุจิตต์ วงษ์เทศ รายงาน ไทย-จีน ราว 3,000 ปีมาแล้ว มีความเป็นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคม-วั...

เปิดเบื้องหลัง กว่าจะเป็น‘สยามพิมพการ’ ประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย

“อยากให้งานอย่างสยามพิมพการเป็นตัวอย่างที่ผลักดันให้การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ขยายออกไป” เป็นคำกล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ไม่เพียงในฐา...
ภาษาไท-ไตใน “โซเมีย” ดึงดูดคนกลายตนเป็นไทย

ภาษาไท-ไตใน “โซเมีย” ดึงดูดคนกลายตนเป็นไทย

ภาษาไท-ไตใน “โซเมีย” ดึงดูดคนกลายตนเป็นไทย แผนที่แสดงการกระจายของตระกูลภาษาไท-ไต หรือ ไท-กะได ตามเส้นทางการค้าดินแดนภายในภาคพื้นทวีป “คนพูดตระกูล...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน