วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
หน้าแรก แท็ก โอภาส เพ็งเจริญ

แท็ก: โอภาส เพ็งเจริญ

สัพเพเหระคดี 3ส.ค.2563 : ยังไม่มีหนี้ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญยืมเงินคุณโผง 1 แสนบาท รับเงินไปแล้ว แต่ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมกันไว้หรอก ต่อมาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 คุณจำนูญได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 1 แสนบาท...

สัพเพเหระคดี 13ก.ค.63 : ดัดแปลงลายมือ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญกู้ยืมจากคุณโผง ทำสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 มีกำหนดชำระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ครั้นถึงวันกำหนด...

สัพเพเหระคดี 6ก.ค.2563 : ผิดพลาด : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงเป็นพนักงานบริษัทมาสักพัก แรกๆ ทำงานก็ราบรื่นดีอยู่หลายปี หากหลังๆ มารู้สึกว่าขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้ โดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชา และจำเพาะลงไปอี...

สัพเพเหระคดี 29มิ.ย.2563 : เหลี่ยมจัด : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโสภีเป็นคุณครูสาวสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ชายหนุ่มจำนวนไม่น้อย รวมทั้งคุณจำนูญด้วย คุณจำนูญเทียวมาเทียวไป ติดพันคุณโสภีถึงขนาดเคยออกปากทาบทามกับ...

สัพเพเหระคดี 22มิ.ย.2563 : พลาดไปแล้ว : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผง ถูกบริษัทเลิกจ้าง คุณโผงจึงไปร้องกับพนักงานตรวจแรงงานขอให้สั่งบริษัทจ่ายค่าชดเชย ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งว่า คุณโผงไม่ม...

สัพเพเหระคดี 15มิ.ย.2563 : ความผิดต่อเนื่อง : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญออกเช็คจ่ายคุณโผงในเขตอำเภอบางบาล เป็นเช็คของธนาคารสาขาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงกำหนดคุณโผงนำเช็คเข้าเรียกเก็บเงินที่ธนาคารสาขาที่...

สัพเพเหระคดี 8มิ.ย.2563 : วันออกเช็ค : โอภาส เพ็งเจริญ

วันที่ 10 มกราคม 2540 คุณจำนูญทำสัญญากู้ยืมเงินจากคุณโผง 250,000 บาท กำหนดว่า จะนำต้นเงินกู้ 150,000 บาท มาชำระในวันที่ 15 มกราคม 2540 และชำระวันที่ 1...

สัพเพเหระคดี 1มิ.ย.2563 : หนี้ของเจ้าของเดิม : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

เดือนพฤษภาคม 2551 คุณโผงซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรต่อจากคุณสมสวย เดือนธันวาคม 2551 จึงย้ายเข้าครอบครองอยู่อาศัยแต่นั้นมา แต่ยังโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ ด้...

สัพเพเหระคดี : คิดว่าเด็ด : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงกับพวกร่วมคิดกันวางแผนว่า ให้พนักงานยื่นใบลาป่วยพร้อมๆ กันโดยมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเพื่อต่อรองกับบริษัท จากนั้นจึงมีหนังสือเวียนออกมาชักชวนเพ...

สัพเพเหระคดี : รู้เมื่อไร : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณนฤนาท เช่าซื้อรถยนต์ จากคุณโผงในราคา 260,400 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้องวดละ 21,700 บาท รวม 12 งวด ชำระงวดแรก 23 พฤษภาคม 2536 งวดต่อไปทุกวันที่ 23 ของ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน