วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
หน้าแรก แท็ก ณรงค์ ขุ้มทอง

แท็ก: ณรงค์ ขุ้มทอง

บทความ : คลองไทยฝัน… จะเป็นจริง : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

คลองไทยกลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และมีประโยชน์ต...

คลองไทย เมกะโปรเจ็กต์เป็นความหวัง นำไทยสู่ทางออกจากภาวะตีบตัน : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

  ประเทศไทยฝากความหวังไว้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นอย่างมาก เพื่อให้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ในการผลักดันประเทศไทย สร้า...

กระทรวงศึกษากับความหวังในมือ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

กระทรวงศึกษาธิการ หลังจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รับตำแหน่งผู้บริหารของกระทรวงนี้ ผู้เขียนได้เฝ้าติดตามแนวคิดในการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าหลายปร...

คลองไทย โปรเจ็กต์ที่ยิ่งใหญ่ เคียงคู่กับ EEC ทำให้ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา การค้าโลกเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ ที่นำหลักการค้าเสรีมาเป็นกรอบในการค้าระหว่างประเทศ แต่ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ ประกอบกับภาวก...

ภาคใต้ ภายใต้รัฐบาลเรือเหล็ก กับการหลุดพ้น และแช่แข็งที่ยาวนาน : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

คณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 ได้เข้ามาบริหารประเทศแล้ว สิ่งที่ผู้เขียนห่วงใยมากๆ คือ การบริหารเศรษฐกิจในภาคใต้อย่างไร อะไรคือยุทธศาสตร์ฟื้นฟูภาคใต้ ภา...

คูปองครู นวัตกรรมใหม่พัฒนาครู อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ช่วงนี้มีการถกเถียงเรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าจะดำเนินการกันอย่างไร แต่ผู้รับผิดชอบอย่าลืมคำนึงถึงสิทธิและโอกาสขอ...

บทความ : การรับนักเรียนสะท้อนวิธีคิดแบบไร้เดียงสา ของนักการศึกษาไทย : ณรงค์ ขุ้มทอง

ช่วงนี้มีนักการศึกษา/นักวิชาการ/และนักการเมืองบางคนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หรือการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป้...

หลักธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหา ความขัดแย้งทางการเมืองของไทย (Good governance) : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

หลังจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งที่หลายคนหวังว่าจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งของคนไทยลดลง แต่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามก...

คลองไทย และ EEC คือทางออกที่จะกู้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ในช่วงที่กำลังรอรัฐบาลใหม่ ปัญหาต้องเร่งแก้ไข คือ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่องจนผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเลขกันขนานใหญ...

เข้าเรียน ม.1/ม.4 เป้าหมายเพื่อแก้แป๊ะเจี๊ยะ สำคัญกว่าสิทธิและคุณภาพของผู้เรียนแล้วหรือ

ทุกปีพอเข้าช่วงฤดูการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาผู้รับผิดชอบตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการก็จะหยิบปัญหาต่างๆ มาวางแล้วหาช่องทางปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะประเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน