หน้าแรก แท็ก รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

แท็ก: รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเทศไทยกับปรากฏการณ์อุบัติภัยบนท้องถนน : โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุบัติภัยบนท้องถนนสูงสุดติดอันดับสองของโลก และอุบัติภัยดังกล่าวนับวันจะเพิ่มขึ้นและอยู่ควบคู่กับสังคมไทยตลอดไ...

ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม สะพานเชื่อมสู่มิติแห่งจิตอาสา : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราโชบายให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

วันนี้ที่ราชภัฏ : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาการมาจากสถาบันการฝึกหัดครู โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยกา...

ส่งเสด็จพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน สู่สวรรคาลัย : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ในโลกนี้ไม่มีประชาชนชาติใดที่จะโชคดีเสมอเหมือนกับชนชาวไทย ทั้งนี้เพราะคนไทยทั้งปวงได้เกิดอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ ...

คลองไทย มรดกไทย ทำไมต้องขุด : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การเดินทางติดต่อค้าขายและการดำเนินทางการทูตกับประเทศในแถบยุโรปจะอาศัยเส้นทางทางท...

ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ทั้งนี้ เนื่องจากกีฬาเป็นต้นทางที่สำคัญในการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ...

เพาะเมล็ดพันธุ์ทุนมนุษย์ กับการเดินหน้าประเทศไทย 4.0 โดย:รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ภายหลังที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยการผลักดันให้ก้าว...

คอร์รัปชั่น : เหตุเกิดที่กระทรวงศึกษาธิการ : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

หนังสือพิมพ์มติชนรายวันประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีการรายงานข่าวในหน้าการศึกษาเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นซึ่งเกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการพาดหัวข...

3 ปีรัฐบาล กับผลงานการศึกษา : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าสู่ปีที่ 3 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลอันมีที่มาจากรัฐประหารได้โดยนายกรัฐมนตรีได้มุ่งมั่นที่จะปฏิรูป...

สื่อกับโซ่ตรวน และปลอกคอ : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเด็นร้อนที่ส่งผลต่อวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนในระยะนี้คงหนีไม่พ้นกรณีที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ของ สปท.ได้เสนอร่าง พ....

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน