หน้าแรก แท็ก รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

แท็ก: รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

อุบัติภัยกับมัจจุราชบนท้องถนน ปัญหาทางออก โดย:รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติภัยบนท้องถนนสูงสุดติดอันดับสองของโลก และอุบัติภัยดังกล่าวนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรภาครัฐและเอก...

สินบน เงินทอน บทสะท้อนวิกฤตคุณธรรม : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

หลังปรากฏการณ์การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรต่างประเทศที่มีการแฉเกี่ยวกับการติดสินบนให้กับบุคคลในองค์กรรัฐวิสาหกิจของไทยในอันที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเ...

พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

หากย้อนกลับไปในปี 2554 ปีนั้นเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมติคณะรัฐมนตรีในยุคนั้น...

มหาวิทยาลัย 4.0 : กับการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หรือพันธกิจตามพระราชบัญญัติของแต่ละสถาบัน ซึ่งในภาพรวมทุกมหาวิทยาลัยจะมีพันธกิจคล้ายๆ กัน 4 ด...

ทุกข์ชาวนา ทุกข์ของแผ่นดิน โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเทศไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และอาชีพเกษตรกรที่เป็นหน้าตาพร้อมกับนำรายได้มาหล่อเลี้ยงประเทศชาติคือชาวนา แม้โลกจะพั...

ทิศทางอนาคตการศึกษาไทย : ทางรอด ทางเลือก : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

การพาดหัวข่าวหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์มติชนฉบับเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ด้วยความว่า “ผล PISA 2015 ไทยรั้งท้ายตามเคย” สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ...

ราชภัฏ มหาวิทยาลัยแห่งพระราชา : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ปัจจุบันสังคมไทยผู้คนมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการศึกษาในทุกระดับ และโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผู้ปกคร...

กีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน รวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน