วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
หน้าแรก แท็ก รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

แท็ก: รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ครู มิติแห่งความหวัง ความท้าทายกับปรากฏการณ์วิถีใหม่

ครู มิติแห่งความหวัง ความท้าทายกับปรากฏการณ์วิถีใหม่

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ครู” กับสังคมไทยจะพบว่าล้วนแล้วแต่มีความหมายไปในมิติที่หลากหลาย แต่หากมองในมุมของสังคมการศึกษา ครูหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการเป็นต...
National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ

National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ

National Sport Park ปรากฏการณ์โฉมใหม่วงการกีฬาชาติ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในโลกนี้ใบนี้ชาติที่เจริญแล้วจะตระหนักและให้ความสำคัญกับมิติของการนำการกี...

การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในมิติสังคมวิถีใหม่ โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

กิจการลูกเสือไทยถือได้ว่าเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานแก่สังคมไทยและนับตั้งแต่วันสถาป...
นวัตกรรมการสื่อสาร กับสภาวการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 : รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

นวัตกรรมการสื่อสาร กับสภาวการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 : รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

นวัตกรรมการสื่อสาร กับสภาวการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 : รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นำมาซึ่งความเสี...

ผอ.โรงเรียนปฏิบัติการชิงทอง บทสะท้อนของความพอเพียง และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ : รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีได้หลังจากที่ปฏิบัติการชิงทองและทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื...

บัณฑิตครู ปัญหา ทางออก ผู้ผลิตผู้ใช้

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาได้หยิบยกประเด็นที่ว่าด้วยการผลิตบัณฑิตครูมาถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากกรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการผ...
ทิศทางมหาวิทยาลัยไทย ภายใต้ร่มเงากระทรวง อว. : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ทิศทางมหาวิทยาลัยไทย ภายใต้ร่มเงากระทรวง อว. : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ทิศทางมหาวิทยาลัยไทย ภายใต้ร่มเงากระทรวง อว. : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการบริหารจัดการด้วยการผลิตบัณ...

Sports Lotto นวัตกรรมการพัฒนากีฬาชาติ : โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

สังคมไทยนับแต่อดีตที่ผ่านมาพบว่าหนึ่งในค่านิยมที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันคือรักการสนุกและชอบกิจกรรมการเล่นต่างๆ และหนึ่งในมิติที่เข้าไปเล่นและหวังผลจากการเ...

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง กับมิติของผู้นำบนความท้าทายและคาดหวังของประชาชน : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารจัดการประเทศนอกจากจะได้รับความสนใจจากประชาชนเจ้าของประเทศแล้วชาวต่างชาติก็จับตาและให้ความสนใจไม่น...

หลังเสือขึ้นยากลงยากปรากฏการณ์แห่งอำนาจในระบบ‘ราชการและการเมืองไทย’ โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดย่อมจะมีวิถีปฏิบัติหรือเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แต่หนึ่งในมิติที่ทุกชีวิตอาจจะปฏิเสธได้คือความต้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน