หน้าแรก แท็ก วิชัย เทียนถาวร

แท็ก: วิชัย เทียนถาวร

9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง

9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง

9 ไม้มงคล กับชีวิตจริง การปลูกบ้าน การเข้าอยู่อาศัย การดูฤกษ์ยามนาที ทิศทาง แม้กระทั่งการจัดวางของต่างๆ รวมถึงการปลูกต้นไม้ ซึ่งนอกจากการหวังผล การ...
‘รักให้เป็น รักให้ถูก’

‘รักให้เป็น รักให้ถูก’

‘รักให้เป็น รักให้ถูก’ คนเราทุกคนที่เกิดมาจากท้องแม่มีความสมบูรณ์ทางกาย ครบ 32 เท่ากัน เว้นแต่จิตใจ อุปนิสัยด้วยทางพันธุกรรมและการอบรมกล่อมเกลาตั้ง...

สมเด็จพระญาณวชิโรดม : “เธอจะต้องไปอยู่ กทม.”(3)

พระวิริยังค์เดินธุดงค์กับท่านพระอาจารย์มั่น 2 ต่อ 2 : ระยะใดเล่าจะสำคัญยิ่งยวด และปลื้มใจได้ความรู้ประสบการณ์แห่งความจริงเท่ากับครั้งนี้ไม่มีอีกแล้ว ม...

อนาคต‘ถุงมือยางไทย’สู่‘ตลาดโลก’

สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า ควรศึกษาแนวทาง...

อสม.นักรบแนวหน้า ฝ่าโควิด-19 โดย ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร

วิกฤตการณ์โรคระบาดหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) อาสาสมัค...
COVID-19 (2) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

COVID-19 (2) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

COVID-19 (2) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโ...
โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ เป็นโรคที่มีอาการและอาการแสดงที...
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำพรรษา ณ เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด จ.สกลนคร (14) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำพรรษา ณ เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด จ.สกลนคร (14) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำพรรษา ณ เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด จ.สกลนคร (14) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร ตอนที่ 29.3 : ณ เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด อ.สว่างแดน...
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ‘จำพรรษาอยู่ภาคอีสาน พ.ศ.2463-70’ (13) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ‘จำพรรษาอยู่ภาคอีสาน พ.ศ.2463-70’ (13) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ‘จำพรรษาอยู่ภาคอีสาน พ.ศ.2463-70’ (13) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร ตอนที่ 29 การจำพรรษาของท่านอาจารย์มั่นนั้น โดยส่วนมากท่านย...
เบาหวาน ภัยเงียบ ทุก 8 วินาทีตาย 1 คน : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เบาหวาน ภัยเงียบ ทุก 8 วินาทีตาย 1 คน : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เบาหวาน ภัยเงียบ ทุก 8 วินาทีตาย 1 คน : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร ข้อมูลค่าใช้จ่ายจาก โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCD) ประจำปี 2551 ของสำนักยุทธศาสตร์ กระทร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน