หน้าแรก แท็ก ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

แท็ก: ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ปฏิรูป กทม. : แก้ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาล ผมเข้าใจว่า

ปฏิรูป กทม. : แก้ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาล

ผมเข้าใจว่า “กรุงเทพมหานคร” (กทม.) ได้ถูกอุปโลกน์ให้เข้าใจว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษมานานแล้ว ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ....
บทเรียนรู้จากเมือง‘Almere’ ถึง‘จะนะ’สงขลา

บทเรียนรู้จากเมือง‘Almere’ ถึง‘จะนะ’สงขลา

บทเรียนรู้จากเมือง‘Almere’ ถึง‘จะนะ’สงขลา สังคมไทยยังคงมีปัญหาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการกำหนดลัก...

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม : การดัดสันดาน ส.ส.หลังยาวทำสภาล่ม บทเรียนรู้จากเกาหลีใต้

บทเรียนการดัดสันดานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หลังยาว กล่าวคือ การที่ ส.ส.ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชุม หรือการที่ขาดความรับผิดชอบในการทำหน้าที...
ไปเลือกตั้ง อบต. ปกป้องธุรกิจการเมือง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ไปเลือกตั้ง อบต. ปกป้องธุรกิจการเมือง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ อบ...
ข้อเสนอใช้ 3 เสาหลักในหมู่บ้าน เป็นฐานป้องกันและยับยั้งไวรัสโคโรนา 2019

ข้อเสนอใช้ 3 เสาหลักในหมู่บ้าน เป็นฐานป้องกันและยับยั้งไวรัสโคโรนา 2019

ข้อเสนอใช้ 3 เสาหลักในหมู่บ้าน เป็นฐานป้องกันและยับยั้งไวรัสโคโรนา 2019 ผมเข้าใจว่า การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท...
รื้อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รื้อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รื้อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กรณีผู้สูงอายุมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ รับเบี้ยคนชราหรือผู้สูงอายุสองทาง ทั้งรับเบี้...

เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ต้องจัดสรรตรงให้ชุมชนท้องถิ่น โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ต้องจัดสรรตรงให้ชุมชนท้องถิ่น โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม เงินกู้ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีจำนวนเ...

บทเรียนโควิด 19 เปิดพื้นที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ต้องยอมรับว่า ด้านหนึ่งของการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Corona Virus) หรือโควิด-19 นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้...

การตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง

ทุกครั้งที่มีการเผยแพร่คลิปผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อเปิดเผยพฤติกรรมของนักการเมือง ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า เราจะทำการตรวจส...

บทความ : เมื่อสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภาเป็น‘สภาตรายาง’ : โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ผมเข้าใจว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากการสรรหาโดยอิสระจากคณะ สำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และปราศจากการแทรกแซงของผู้บริหารมหาวิทยา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน