วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
หน้าแรก แท็ก เสฐียรพงษ์ วรรณปก

แท็ก: เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : ใช้หนี้เสียก่อนตาย

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อิณาทานํ ทุกขํ โลเก (อ่านว่า-อินาทานัง ทุกขัง โลเก) แปลว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ทุกข์อย่างไรหรือครับ โอ๊ย...อย่าให้บรรยายเลย...
รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (2) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (2) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (2) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก คราวที่แล้วได้พูดถึงเมื่อคนเกิดเป็นหมา คราวนี้ก็ไม่หนีเรื่องหมา ขอเล่าเรื่องคนผิดต่อห...
รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (1) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (1) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : เมื่อคนเกิดเป็นหมา (1) : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก หัวเรื่องบทนี้ดุเดือดหน่อย แต่ต้องการบอกว่าทุกชีวิตมีสิทธิปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าคนหรือส...
รื่นร่มรมเยศ : ต่ออายุได้จริงหรอ : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : ต่ออายุได้จริงหรอ : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : ต่ออายุได้จริงหรอ : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก เคยอ่านนิทานเรื่องเณรน้อยกับอาจารย์ อาจารย์เป็นหมอดูเลขหลายตัว ไม่ใช่เจ็ดตัวอย่างปัจจุบ...

รื่นร่มรมเยศ : วิทยาธร โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

“พื้นเผ่าพิชาธเรศ วรเวทอาคมครัน ปีกหางก็ผูกพัน ธ กระสันด้วยมนตรา สามารถจะโบยบิน อนิลบถเวหา กลกินนราคณา ทิชาชาติปักษี” บทกวีที่ยกมาข้างบนนี้มีอ...

รื่นร่มรมเยศ : จริงหรือไม่ เวลาใกล้ตายจะมีคนมารับ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เคยบวชพระเล่าเรียนบาลีได้หลายประโยค สึกออกไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย กลับมาสอนหนังสือที...

รื่นร่มรมเยศ : กรรมสนองกรรม โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

สมัยพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทุกเช้าพระองค์จะเสด็จออกไปโปรดสัตว์ (ออกบิณฑบาต) พร้อมเหล่าสาวก ผ่านบ้านของคนฆ่าหมูขายคนหนึ่งชื่อจุนทสูกริก ค...

รื่นร่ม รมเยศ : ศาลผีตาแฮก โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

สมัยยังเด็กผมอยู่ต่างจังหวัดภาคอีสาน เห็นชาวบ้านเขาตั้งศาลประจำที่นาไว้เรียกว่า “ตาแฮก” ในที่นาของทุกคนจะมีศาล “ตาแฮก” ขาดไม่ได้ ชาวบ้านเจ้าของที่นาก็...

รื่นร่มรมเยศ : ท้าวจตุโลกบาล(2) โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ท้าวโลกบาลองค์ที่สองที่จะกล่าวถึงคือท้าววิรุฬหกะ หรือคนไทยเรียกว่าวิรุฬหก เป็นเทพปกครองประจำทิศทักษิณหรือทิศใต้ ไม่ทราบว่า “แหลงตาย” ได้เหมือนท่านอดีต...
รื่นร่มรมเยศ : กรรมของเทวดาซุกซน : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : กรรมของเทวดาซุกซน : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

รื่นร่มรมเยศ : กรรมของเทวดาซุกซน : โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่องหนึ่ง คือมีพระรูปหนึ่ง เวลาท่านไปที่ไหนๆ จะมีหญิ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test