หน้าแรก แท็ก โอภาส เพ็งเจริญ

แท็ก: โอภาส เพ็งเจริญ

สัพเพเหระคดี : หนี้เช็คเดิมระงับแล้ว : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงฟ้องขอให้ลงโทษคุณจำนูญตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 คุณจำนูญให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญม...

สัพเพเหระคดี : เรียกคืนไม่ได้ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงเป็นบุตรคุณเผียนผู้ตาย ส่วนคุณจำนูญเป็นบุตรคุณจำเริญผู้ตายคุณเผียนกับคุณจำเริญได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่ง อันเป็นที่ดินในเขตหวงห้ามเพื่อประ...

สัพเพเหระคดี รอไม่ได้ โดย : โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญถูกจับกุมคาเพลงคาหนัง คือ ถูกจับกุมพร้อมแผ่นเพลงเอ็มพี 3 และแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ ขณะวางขายอยู่ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคุณจำนูญ ตาม พ.ร.บ. ...

สัพเพเหระคดี : สำเนาบัตรเซ็นชื่อชื่อปลอม : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญนำเอาสำเนาบัตรประชาชนของคุณโผงมา (หรือไป) แล้วเซ็นชื่อคุณโผงกำกับ รับรองสำเนาถูกต้อง นำไปประกอบกับเอกสารอื่นๆ อีกหลายรายการยื่นขอจดทะเบียนเปลี...

สัพเพเหระคดี : ชำระเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญกู้ยืมเงินคุณโผง 140,000 บาท หนังสือสัญญากู้ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ คุณจำนูญกู้ยืมเงินมาแล้ว ถึงเดือนก็นำเงินฝากเข้าบัญชีคุณโผงไป นำ...

สัพเพเหระคดี : ลักเงินธนาคาร : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญเป็นพนักงานธนาคารตำแหน่งพนักงานมีหน้าที่รับฝากและถอนเงินให้ลูกค้า คุณจำนูญนั่งว่างๆ เกิดความคิดพิสดารขึ้นมา ใช้ใบถอนเงินที่ไม่มีชื่อลูกค้าใ...

สัพเพเหระคดี : ไม่จดทะเบียน : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529 คุณจำนูญทำสัญญาเช่าอาคารจากคุณโผงมีกำหนด 7 ปี โดยคุณจำนูญเสียค่าหน้าดิน 20,000 บาท ต่อ 1 คูหา และตกลงชำระค่าเช...

สัพเพเหระคดี : คำเสนอให้เช่าต่อ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงฟ้องขับไล่คุณจำนูญให้ออกจากตึกแถวและเรียกค่าเสียหาย อ้างว่าสัญญาเช่าครบกำหนดเวลาแล้ว คุณจำนูญให้การว่า คุณจำนูญได้ขอต่อสัญญาเช่าตึกแถวพิพาท แ...

สัพเพเหระคดี : ตกลงกันก่อน : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงให้คุณจำนูญเช่าที่ดินเพื่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน กำหนด 10 ปี สัญญาข้อหนึ่งมีใจความสำคัญว่า “ถ้าผู้เช่า ร้องขอมาหกเดือนก่อนสิ้นอายุเช่า ผู้ให้...

สัพเพเหระคดี : อ่านให้ดี : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงให้คุณจำนูญเช่าอาคารมีกำหนด 3 ปี ในสัญญาระบุว่า เมื่อครบกำหนดแล้วคุณโผงจะให้เช่าต่ออีก 3 ปี ครั้นเมื่อครบกำหนดแล้ว คุณโผงบอกให้คุณจำนูญขนย้าย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน