จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : ป่าคือพื้นที่พิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ (1) : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

ทุกครั้งที่ผมพาคนเข้าป่าเพื่ออดอาหารและอยู่ลำพังกับธรรมชาตินอกจากจะได้พลังชีวิตกลับ มาแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเควส (Vision Quest) อีกด้วยว่าทำงา...

จิตวิวัฒน์ : พบสิ่งใหม่ในความซ้ำ : โดย พระไพศาล วิสาโล

นักปราชญ์กรีกคนหนึ่งชื่อ เฮราคลิตุส วาทะประโยคหนึ่งของเขาที่มีชื่อเสียงมากก็คือ “ไม่มีใครที่ก้าวเท้าลงไปในแม่น้ำสายเดียวได้ 2 ครั้ง” เราทุกคนทำได้แค่ค...

จิตวิญญาณที่มอดหมด : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

อาการเบิร์นเอาต์หรืออาการหมดไฟทางจิตวิญญาณ ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และเผชิญกับวิกฤตทางความเชื่อ แต่ในความหมายปัจจุบันที่คนร่ว...

ความเสมอหน้า : สะพานเชื่อมเสรีภาพกับความเป็นธรรม : โดย ชลนภา อนุกูล

“แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้” นี้อาจจะเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยใช้อธิบายคำถามที่ว่าทำไมคนเราถึงไม่เสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน...

มาตรฐานด้านคุณธรรม เครื่องมือเสริมพลังองค์กร : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

โจทย์ท้าทายหนึ่งของการทำงานเชิงพัฒนาในประเด็นที่มีความเป็นนามธรรม คือการวัดผลความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในกรณีของการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรร...

จิตวิวัฒน์ : เมื่อตรรกะวิปลาส ความวินาศก็อาจจะตามมา : จุมพล พูลภัทรชีวิน

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด สรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตามหลักอิทัปปัจจยตา ความคิดและตรรกะที่วิปลาส มีโอกาสก่...

จิตวิวัฒน์ : มันมาเพื่อให้เราเรียนรู้ : โดย พระไพศาล วิสาโล

ร่างกายคนเราถ้าไม่เคยเจอเชื้อโรคเลย หากเจอครั้งแรกก็อาจจะตายได้ อย่างเช่นสมัยก่อนใครที่ไม่เคยเจอไข้ทรพิษ ไม่เคยเจอไข้ฝีดาษ ไข้รากสาด พอเจอก็ตายเลย แต่...

Childhood Disrupted: บาดแผลในวัยเด็ก ส่งผลกระทบระยะยาวในตอนโต (3) : โดย ญาดา สันติสุขสกุล

ภาคสอง ‘เริ่มต้นหนทางการเยียวยา’ การรู้ว่าความเครียดเรื้อรังในวัยเด็กนำพาไปสู่โรคภัยต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ คือด่านแรกของการยอมรับสิ่งที่เคยเกิด...

Childhood Disrupted : บาดแผลในวัยเด็ก ส่งผลกระทบระยะยาวในตอนโต (2) : โดย ญาดา สันติสุขสกุล

“เราสามารถรื้อสร้างรอยประทับของประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในสมอง ไม่ให้ติดตัวเราไปตลอดชีวิตได้” เราจะลองมาสำรวจคนจำนวนหนึ่งที่ผ่านความท...

จิตวิวัฒน์ : ออนเซ็น กับ จิตสำนึกรวมหมู่ : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

เร็วๆ นี้ผมได้เข้าไปใช้บริการนวดเท้าจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง เริ่มต้นต้องจ่ายเงินค่าบริการที่เคาน์เตอร์ด้านนอก จากนั้นจะถูกเชิญให้เข้าไปด...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน