วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
หน้าแรก พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ว่าด้วยพรรคเล็กๆ/พรรคจิ๋ว : โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ว่าด้วยพรรคเล็กๆ/พรรคจิ๋ว : โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ว่าด้วยพรรคเล็กๆ/พรรคจิ๋ว : โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ สถานการณ์การเมืองไทยในช่วงนี้ มีมิติทางทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่หลายประการ ดังที่เคยนำเสนอไว้แล้วหลายเร...

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : พรรคสืบสานเผด็จการในกระบวนการสร้างประชาธิปไตย

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาธิปไตยครั้งล่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งแม้ว่าจะมีการร้องเรียนอยู่ไม่ใช่น้อยกับความไม่ค่อยปกติของการ...

การแบ่งขั้ว-เลือกข้าง กับการถอยกลับของประชาธิปไตย โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

“ประเทศที่พรรคการเมืองเสือกแบ่งเป็นสองขั้ว ประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็นสองข้าง ประเทศที่คนแม่งตาย ตาย ตาย ในม็อบทั้งสองขั้ว ประเทศท...

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : เมืองแบ่งปัน (The Sharing City)

เมืองแบ่งปัน (Sharing City) นั้นเป็นทั้งตัวอย่างเมือง เป็นแนวคิด เป็นขบวนการเคลื่อนไหว เป็นหลักบริหารจัดการเมือง และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาล...

เมืองปลอด-ภัยในมิติการพัฒนาเมืองกับความมั่นคง : โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

เหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯในสัปดาห์ก่อน มักจะถูกอธิบายและตั้งข้อสงสัยกันในเรื่องของมิติทางการเมืองอยู่มาก โดยเฉพาะในเรื่องของข้อสงสัยว่าใครเป็นค...

ควันหลงอภิปรายสภา ทิศทางของการเมืองระบอบใหม่ : พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์สอง (คือ รัฐบาลที่เปลี่ยนจากยุคการยึดอำนาจ มาสู่การใช้หนทางรัฐสภาผ่านการมีพรรคใหม่รองรับอำนาจผ่านกระบวนการเลือกตั้ง) ...

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : ว่าด้วยความแตกแยกทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว

เรื่องที่จะนำเสนอในสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องที่ผมยังคิดไม่ตก และยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ จึงได้แต่คิดออกมาดังๆ ก่อนในฐานะบททดลองเสนอว่าด้วยการทำความเ...

ขยะวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยขยะ : โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ความสนใจของสังคมของเราในเรื่องของการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและหลอดกาแฟพลาสติกนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการรณรงค์ไม่แจกถุงพลาสติกของห้าง ตลาดนัด รวมไปถึง...

การกลับมาของระบอบรัฐบาลผสม? โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

รัฐบาลผสม (coalition government) เป็นเรื่องที่น่าจะกลับมามีประเด็นสำคัญในการเมืองนับจากช่วงนี้ไป ซึ่งเราก็เริ่มจะเห็นสัญญาณในหลายด้าน นับตั้งแต่เรื...

ความรุนแรงทางการเมือง โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ก่อนที่วงการวิชาการในบ้านเราจะสมาทานเรื่องของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence) สันติวิธี (non-violence ซึ่งถ้าแปลตรงตัวน่าจะหมายถึงการไม่ใ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน