วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คอลัมนิสต์

คิดแบบแก้ปัญหา โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

วันนี้ขอว่าด้วยเรื่อง “คิดเป็นตามนัยพุทธธรรม” ต่อครับ เอาให้จบทั้ง 10 วิธีคิดเลย ว่าไปทีละวิธีเดี๋ยวก็จบเองแหละน่า วิธีที่ 4 เรียกว่า คิดแบบอริยสัจ...

ปัญญา : Wisdom โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

“ไตรสิกขา” เป็นเครื่องมือในการพัฒนา “ปัญญา” ตามพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกทราบมาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงคิดค้นขึ...

ที่เห็นและเป็นไป : บทเรียน‘ลิงแก้แห’

หลังจากประเทศไทยเรากลับเข้าสู่การปกครองประเทศ โดย “รัฐประหาร” ใช้กำลังทหารและอาวุธยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และวางรากฐานเพื่อกลไ...

กิจกรรมเป็นกิจวัตร : กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยที่โยงใยกับชุมชนและสังคม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การส่งเสริมให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมเป็นภารกิจที่ท้าทาย ตั้งแต่นิยามความหมายของคุณธรรม กิจกรรมหรือการกระทำอะไรที่เรียกว่ามีคุณธรรม ...

คมคำ : ประจำวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อย่าให้อดีตกำหนดอนาคต : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ เรามักจะใช้ประสบการณ์ในอดีตกำหนดสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากเกินไป ผมเห็นด้วยกับนักบริหารหญิงท่านหนึ่งที่มากด้วยความสามารถของห้างสรร...

ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 : โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โค...

นิวส์โน้ต : แข่งกันแซ่บ!

แทคทีมโชว์ รัฐมนตรีโอ๋-ศักดิ์สยาม-อนุทิน ชาญวีรกูล คุม ส.ส.ภูมิใจไทย โหวตงบประมาณ ไม่แอะซักคำ ปมสอบเสียบบัตรแทน ให้ว่ากันตามกติกา งานนิติบัญญ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : การกระจายกำลังภาครัฐและเศรษฐกิจจังหวัด : โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์-ดารุณี พุ่มแก้ว

สํานักงาน ก.พ. รายงานว่ามีกำลังภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) จำนวน 1.3 ล้านคนเศษ กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนำมาวิเคราะห์ โ...

ร่างกฎกระทรวงการอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดย ผดุง จิตเจือจุน

พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ในมาตรา 78 ได้บัญญัติให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ โดยให้มีการกำหนดใช้ประโยชน์ของน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test