หน้าแรก แท็ก สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

แท็ก: สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

โลกสีเทาที่ต้องการแสงสว่าง : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

โลกสีเทาที่ต้องการแสงสว่าง : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ

โลกสีเทาที่ต้องการแสงสว่าง : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ เมื่อพูดถึงโลกสีเทา บางคนอาจนึกถึงความไม่ชัดเจน จะดำก็ไม่ดำ จะข...
นวัตกรรมกล้วย... ชุมชนเป็นฐานการผลิตโอกาส : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

นวัตกรรมกล้วย… ชุมชนเป็นฐานการผลิตโอกาส : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

นวัตกรรมกล้วย... ชุมชนเป็นฐานการผลิตโอกาส : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คน 2 ล้านคนที่ตกงานอันเนื่องจากโควิด-19 เริ่มกลับสู่ชุมชนบ้านเกิด กำลั...
New Normal โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทย : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ดานา โมหะหมัดรักษาผล

New Normal โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทย : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ดานา โมหะหมัดรักษาผล

New Normal โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทย : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ดานา โมหะหมัดรักษาผล ทําไมเราจึงเท หรือไหลการศึกษาให้มาอยู่กับครอบครัว ผิด...

ความรู้สู่ความเข้าใจเด็กบนท้องถนน

เราทุกคนต่างต้องการ “พื้นที่ปลอดภัย” และต้องการ “ใครสักคน” ที่รับฟัง แล้วจะเป็นอย่างไรหาก “พื้นที่ปลอดภัย” ไม่ใช่ที่บ้านและ “ใครสักคน” นั้นไม่ใช่คนในค...

คุณทำอะไร หลังเลิกเรียน? : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เด็กไทย เรียนหนักที่สุดในโลก ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย อันดับที่ 1 ของโลก กลุ่มเด็กยากจน กลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส 3.7 ล้านคน สังคมไทยกำลังเสี่ยง เปราะ...

LGBTQ+กับเสรีภาพการแต่งกายในรั้วมหาวิทยาลัย โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

เมื่อกล่าวถึงสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศ แน่นอนว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศสูง โดยมีประชากรกลุ่มคว...

อาหารเช้า กลางวัน กับการพัฒนาเด็กสู่ IQ 120 : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน // ชุติมา ชุมพงศ์

“เด็กไทยเตี้ย แคระแกร็น รูปร่างไม่สมส่วน พัฒนาการล่าช้า IQ ต่ำ เมื่อเทียบกับชาติในเอเชีย” จากคำสะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย มีการสำรวจร...

ครูสามเส้า

สิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กคือเราจะมีความรู้ได้เราต้องไปโรงเรียน โรงเรียนและห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้ แต่ในปัจจุบั...

บทความ : โรงเรียนที่หายไป โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ปี 2561 ประเทศไทยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,112 โรง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,089 โรง คิดเป็...

เมื่อเด็กส่งเสียง

“ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง          ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย   สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” วรรคทองของบทกวีเพลงเถื่อนแห่งสถา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน