เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

แท็ก: สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

ครูสามเส้า

สิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กคือเราจะมีความรู้ได้เราต้องไปโรงเรียน โรงเรียนและห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้ แต่ในปัจจุบั...

บทความ : โรงเรียนที่หายไป โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ปี 2561 ประเทศไทยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,112 โรง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,089 โรง คิดเป็...

เมื่อเด็กส่งเสียง

“ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง          ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย   สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” วรรคทองของบทกวีเพลงเถื่อนแห่งสถา...

NODE…ช่างเชื่อมนวัตกรรมทางสังคม : โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน และ นวพร สุนันท์ลิกานนท์

การทำงานตามระเบียบแบบแผนของรัฐไทยรวมศูนย์ผูกขาดตั้งอยู่บนฐานคิดแบบอำนาจสั่งการจากบนลงล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานราชการ ระเบียบ แบบแผน ติดกรอบ...

วัฒนธรรมถุงผ้า : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

ปัญหาขยะมูลฝอย (หมายถึงขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศไทยถือ...

เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน-ดานา โมหะหมัดรักษาผล

หากเราพูดถึงเด็กเร่ร่อนเรามักจะคุ้นชินกับภาพของเด็กที่หนีออกจากบ้านด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สวมใส่เสื้อผ้ามอมแมม ดมกาว ฟันเหลือง ผมแดง ผิวขรุขระ ...

สิทธิการเล่น : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

พ่อแม่ใช้ไอแพดเลี้ยงลูกไม่ให้ซน สร้างสมาธิสั้น ก้าวร้าว เด็กติดเกมเป็นอาการป่วยทางสังคม เด็กไม่ได้เล่นสัมผัสกับธรรมชาติ และเพื่อนวัยเดียวกัน สังค...

สื่อสงบ ลดอคติชายแดนใต้

เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อมานานกว่า 15 ปี ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย...

เด็กก้าวพลาด : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน-พจนา อาภานุรักษ์

จากรายงานสถิติการสำรวจการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 พบว่ามีการแจ้งดำเนินคด...

ปรัชญาโรงเรียนคืออะไร

โรงเรียนในชุมชนเป็นหน่วยสำคัญของการสร้างพลเมืองให้ท้องถิ่น ขัดเกลาให้เป็นคนดี ถ่ายทอดวิถีชีวิต การเติบโตจากวัยเด็กเป็นเพื่อนวิ่งเล่นมาด้วยกันถึงแม้จะเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน