วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
หน้าแรก แท็ก ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

แท็ก: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

การจัดสรรงบประมาณพื้นที่ กรณีศึกษารายจ่ายกระทรวงเกษตรฯ

ความก้าวหน้าประการหนึ่งของงบประมาณแผ่นดิน คือ การจัดสรรงบประมาณพื้นที่ (area-based budgeting) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคประชาธิปไตยและก...

‘ค้นหาช้างเผือก’ โรงเรียนท้องถิ่นที่ผลทดสอบคะแนนโอเน็ตดีเด่น

ผลทดสอบทางการศึกษา (โอเน็ต) เป็นดัชนีวัดมาตรฐานการศึกษาซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนหลายล้านคน คือ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษาและผู้บริหารระดับจังหว...
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 2555-2564 1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 2555-2564

1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล เป็นตัวแปรที่สำคัญสะท้อนการทำงานของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกว้างขวาง รายจ่ายรวมมากกว่า 3 ล้านบาท (ในป...
บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562 1 มีข้อวิจารณ์ว่าบทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติยังมีค่อนข้างน้อยและข้อคิดเห็น...
ภาษีที่หายไปของ กทม.ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง พ.ศ.2563 จะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยว่าได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างมา...

ภาษีที่หายไป ใครว่าไม่น่าห่วง?

ปี 2563 เป็นปีพิเศษที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมากที่สุด ทำให้คนไม่มีงานทำนับล้านคน ธุรกิจหลายประเภทต้องหยุดประกอบกิจการตามนโยบายรัฐบา...
ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด 1 เด็กไทยทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ในปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการทดสอบเกือบสองล้านคน มาก...
การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ หนึ่งในความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสนเทศที่น่าชมเชย คือ การที่หน่วยราชการไทย ซึ่งมีหน้าที่บันทึกข...
การเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน รพ.รัฐ

การเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน รพ.รัฐ

1 โรงพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด เพราะเหตุว่าโรงพยาบา...
การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

1 นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (tourism led growth) ได้เป็นอย่างดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน