เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

แท็ก: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562

บทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติ ส.ส.แบ่งเขต สตรีจากการเลือกตั้ง 2562 1 มีข้อวิจารณ์ว่าบทบาทของสตรีในการเมืองระดับชาติยังมีค่อนข้างน้อยและข้อคิดเห็น...
ภาษีที่หายไปของ กทม.ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง

ภาษีที่หายไปของ กทม. ใครว่าไม่น่าห่วง พ.ศ.2563 จะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โลกและประเทศไทยว่าได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างมา...

ภาษีที่หายไป ใครว่าไม่น่าห่วง?

ปี 2563 เป็นปีพิเศษที่ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมากที่สุด ทำให้คนไม่มีงานทำนับล้านคน ธุรกิจหลายประเภทต้องหยุดประกอบกิจการตามนโยบายรัฐบา...
ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด

ผลทดสอบทางการศึกษา คุณภาพโรงเรียน และเศรษฐกิจจังหวัด 1 เด็กไทยทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ในปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการทดสอบเกือบสองล้านคน มาก...
การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจ ในฐานะตัวชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจ หนึ่งในความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสนเทศที่น่าชมเชย คือ การที่หน่วยราชการไทย ซึ่งมีหน้าที่บันทึกข...
การเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน รพ.รัฐ

การเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน รพ.รัฐ

1 โรงพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด เพราะเหตุว่าโรงพยาบา...
การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

1 นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (tourism led growth) ได้เป็นอย่างดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาร...

เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการเกษตรสูง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ภคพร วัฒนดำรงค์ เมรดี อินอ่อน

เป็นที่ทราบดีว่าการผลิตสาขาเกษตรลดความสำคัญลงไปมากใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 8 ในภาพรวม (ณ ปี 2561)...
เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการบริการ

เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการบริการ

1 77 จังหวัดของประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกันพอสมควรในเชิงโครงสร้างการผลิต บางจังหวัดอิงฐานการเกษตร ขณะที่จังหวัดอื่นอิงฐานอุตสาหกรรมหรือฐานการบริการ ใน...

ดุลยภาพ ดุลยพินิจ : การคลังและงบประมาณแผ่นดิน ปี2564 ใครว่าไม่น่าห่วง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ทุกๆ ปีสำนักงบประมาณจัดทำเอกสารให้รัฐสภาพิจารณาประกอบการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน หนึ่งในเอกสารชุดนี้คือประมาณการรายรับ แสดงที่มาของรายได้จากหน่วยจัดเก็บ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน